ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* 2527 ชลธีพิศวาส [[ช่อง 7]]
* 2528 [[ไร้เสน่หา]] [[ช่อง 3]] รับบท '''นงราม'''
* 2529 [[วัลลี]] [[ช่อง 3]] รับบท '''แม่'''
* 2529 มายาลวง [[ช่อง 3]]
* 2530 [[แต่ปางก่อน]] [[ช่อง 3]] รับบท '''สุดถวิล วาดภรีย์ / ถวิล กุลมาธร'''
485

การแก้ไข