ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 เอชดี"

(ย้อนการแก้ไขที่ 9462532 สร้างโดย Panupong Fernandez (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| [[เป่า จิน จง|บริษัท เป่า จิน จง จำกัด]]
|-
|bgcolor = "#fcfc11" align = "center"| <big>'''[[นางทาส]]'''</big> ||bgcolor = "#fcfc11" align = "center"| 17 พฤษภาคม 2564 - 1821 มิถุนายน 2564 ||bgcolor = "#fcfc11" align = "center"| {{hidden||<center>[[ณัฐวุฒิ สกิดใจ]]<br>[[มทิรา ตันติประสุต]]<br>[[วิริฒิพา ภักดีประสงค์]]<br>[[หยาดทิพย์ ราชปาล]]<br>[[ณัฐฐชาช์ บุญประชม]]<br>[[วิรากานต์ เสณีตันติกุล]]</center>}}
|bgcolor = "#fcfc11" align = "center"| [[ทีวีซีน|บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด]]
|-
|bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| '''[[เดือนประดับดาว]]''' ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| เริ่ม 22 มิถุนายน 2564 ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| {{hidden||<center>[[ธนิน มนูญศิลป์]]<br>[[รณิดา เตชสิทธิ์]]<br>[[ชาคริต แย้มนาม]]<br>[[พิชชาภา พันธุมจินดา]]<br>[[ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ]]<br>[[ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์]]<br>ด.ญ.[[ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| [[มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล|บริษัท ดอร์เธอร์ โปรดักชั่น จำกัด]]
|}
 
30,708

การแก้ไข