ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุดสายป่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| '''ผู้สร้าง''' ||[[เอ็กแซ็กท์]] - [[ซีเนริโอ]]
|-
| '''บทการแสดง''' || ภูมิภัทร <br> ศากุน <br> พัณณิฏานันทน์ ศิริเลิศ
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์ <br> วิลาวัณย์ สังฆะภิบาล
|-
! บทบาท
!'''นักแสดง'''
|-
| ม.ล.ฐิติ สูรยกานต์ || [[ยุทธนา เปลื้องกลาง]]
| หมอหลวงกานต์ || [[ยุนา เปงกลาง]]
|-
| ดาวสี ริเนวรกานดาวสี (แฝพี่แฝดพี่) || rowspan = "2" | [[วรณวรรณรท สนธิไชย]]
|-
| กานดามณี (แฝดน้อง)
| ดาวมณี วัฒนากูล (ฝดน้อง)
|-
| วสี ประสบบุญวสันต์||[[ณัฏฐาณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]]
|-
| หม่อมหลวงวิรายา อัศวไกรม.ล.วิทย์||[[รชานันท์รัชชานนท์ สุขสุประกอบ]]
|-
| หม่อมราชวงศ์หญิงไขนภดลนภา พลาวุฒิ ||[[พิชญะพิชญา เชาวลิต]]
|-
| อุรา ริเนวรอุไร ||[[อลิกรอลิชา หิรัญพฤกษ์]]
|-
| วิษา ริเนวรวิเศษ ||[[พรวัณน์พลวัฒน์ มนูประเสริฐ]]
|-
| วิสุรีย์ วัฒนากูลวิสูตร ||[[ราณีรอน บรรจงสร้าง]]
|-
| หม่อมเจ้าลักษณ์หญิงลักษมี สูรยกานต์ ||[[ศันน์ศันสนีย์ วัฒนานุกูล]]
|-
| หม่อมเจ้าวิสุนีย์วิสุทธิเทพ สูรยกานต์ ||[[มานภามานพ อัศวเทพ]]
|-
| พุฒา สูรยกานต์ ณ อยุธยาพุฒตาล ||[[ปวีณ์ปวีณา ชารีฟสกุล]]
|-
| คุณสาน ||[[อัจฉรากรพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ]]
|-
| ประพิมพ์ประพันธ์ ||[[พงศ์สินีสิรี บรรลือวงศ์]]
|-
| นรัน ริเนวรนารีรัตน์ ||[[ลภัสร์ลาภิสรา อินทรสูต]]
|-
| ลิวลิซ่า ||[[ธรันย์กรวรรณ ไตรสุทธิวงษ์วงศ์]]
|-
| วรณวิไลวรรณ ||[[พูนนชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]
|-
| อิฐอิ่มใจ ||[[สิระสิรินทร์ ก่อเกียรติ]]
|-
| รพัทย์รำเพย ||[[อุทัยศรี ศรีณรงค์]]
|-
| ไขแสงศรี ||[[ทอง ร่วมทอง|ดรัณดารัณ ฐิตะกวิน]]
|-
| กาญจนา ||[[ปรารถนา สัชฌุกร]]
| กาญจน์ วัฒนากูล ||ปรารถน์ บรรจงสร้าง
|-
| เเขไข ||[[ปัทภาปฏิภาณ หล่อเสถียร]]
|-
| ทวิพร ||[[วายาภาวาโย อัศวรุ่งเรือง]]
|-
| คุณบรรณี ||[[วุรีวุฒิ คงคาเขตร]]
|-
| ดาวดึงส์ (ตอนเด็ก) || ด.ช.จิรา โมแรน
|-
| หม่อมหลวงฐิติมา สูรยกานต์ (ตอนเด็ก) || ด.ญ.จักรีนา โมแรน
|}
 
573

การแก้ไข