ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 เอชดี"

|align = "center"| '''[[แค้นรักสลับชะตา]]''' ||align = "center"| เริ่ม 12 มิถุนายน 2564 <br> (วันที่ 19 มิถุนายน 2564 งดออกอากาศ) ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ธีรเดช เมธาวรายุทธ]]<br>[[พิจักขณา วงศารัตนศิลป์]]<br>[[ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์]]<br>[[นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ]]<br>[[เก็จมณี วรรธนะสิน]]<br>[[สุเชาว์ พงษ์วิไล]]<br>[[รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น]]</center>}}
|align = "center"| [[พิยดา จุฑารัตนกุล|บริษัท เมจิค อีฟ วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[Help Me คุณผีช่วยด้วย]] ||align = "center"| เร็วๆ นี้ ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ฉันทวิชช์ ธนะเสวี]]<br>[[กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล]]<br>[[เดียร์น่า ฟลีโป]]<br>[[ปาริธ ทิมทอง]]<br>[[วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล]]<br>[[ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร]]</center>}}
|align = "center"| [[ทีวีซีน|บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[เก็บแผ่นดิน]] ||align = "center"| เร็วๆ นี้ ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์]]<br>[[อิษยา ฮอสุวรรณ]]<br>[[ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์]]<br>[[ภูธเนศ หงษ์มานพ]]<br>[[พิยดา จุฑารัตนกุล]]<br>[[ณัฐวุฒิ สกิดใจ]]<br>[[อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์|อเล็กซ์ เรนเดลล์]]<br>[[ศรัณยา จำปาทิพย์]]<br>[[นิศาชล ต้วมสูงเนิน]]<br>[[สิรินรัตน์ วิทยพูม]]<br>[[นรวรรณ เศรษฐรัตนพงศ์]]<br>[[นพวิชญ์ ไทยแท้]]<br>[[กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช]]<br>[[ศรุต วิจิตรานนท์]]<br>[[อริศรา วงษ์ชาลี]]<br>[[อรรถพร ธีมากร]]<br>[[พลวัฒน์ มนูประเสริฐ]]<br>[[ทัศนาวลัย จักรพงษ์]]<br>[[สุรชัย จันทิมาธร]]<br>[[อรอนงค์ ปัญญาวงศ์]]<br>[[ศิววงศ์ ปิยะเกศิน]]<br>[[วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ]]</center>}}
|align = "center"| [[เป่า จิน จง|บริษัท เป่า จิน จง จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[Help Me คุณผีช่วยด้วย]] ||align = "center"| เร็วๆ นี้ ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ฉันทวิชช์ ธนะเสวี]]<br>[[กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล]]<br>[[เดียร์น่า ฟลีโป]]<br>[[ปาริธ ทิมทอง]]<br>[[วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล]]<br>[[ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร]]</center>}}
|align = "center"| [[ทีวีซีน|บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด]]
<!--
-->
30,799

การแก้ไข