ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ภาพรวม ==
{{Location map+|Thailand Maha Sarakham|width=700|float=center|caption=
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<br>[[ไฟล์:blue pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเจริญราชเดช)<br>[[ไฟล์:red pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตักศิลา)<br>[[ไฟล์:green pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบรบือ)<br>[[ไฟล์:purple pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพปทุม)<br>[[ไฟล์:yellow pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสารคามใต้)<br>[[ไฟล์:turquoise pog.svg|7px]] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสะดืออีสาน)<br>[[ไฟล์:cyan pog.svg|7px]] สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
|places=
<!-- สหวิทยาเขตเจริญราชเดช -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.1867|lon_deg=103.2969|position=top|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|สารคามพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.1587|lon_deg=103.3063|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มหาวิชานุกูล}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.1845|lon_deg=103.2101|position=left|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มหาชัยพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0846|lon_deg=103.0081|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กุดรังประชาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0478|lon_deg=102.8995|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาโพธิ์พิทยาสรรพ์}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตตักศิลา -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.1839|lon_deg=103.2997|position=bottom|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ผดุงนารี}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0175|lon_deg=103.3496|position=right|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|แกดำวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0649|lon_deg=103.4054|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มิตรภาพ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.3300|lon_deg=103.3021|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กันทรวิชัย}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.2457|lon_deg=103.1916|position=top|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เขวาใหญ่พิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9134|lon_deg=103.1341|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|โนนราษีวิทยา}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตบรบือ -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0421|lon_deg=103.1206|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บรบือ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0420|lon_deg=103.1070|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บรบือวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9447|lon_deg=103.0359|position=bottom|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|โนนแดงวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9327|lon_deg=103.2434|position=top|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ยางวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9832|lon_deg=103.1966|position=top|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หนองม่วงวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9430|lon_deg=103.1435|position=top|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เหล่ายาววิทยาคาร}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพปทุม-->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.8496|lon_deg=103.3743|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|วาปีปทุม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.8274|lon_deg=103.4187|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ประชาพัฒนา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.8925|lon_deg=103.3005|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.7133|lon_deg=103.2274|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาดูนประชาสรรพ์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.6629|lon_deg=103.2500|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตสารคามใต้ -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.5128|lon_deg=103.1909|position=top|mark=yellow pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พยัคฆภูมิวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.6976|lon_deg=103.1243|position=top|mark=yellow pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมยางสีสุราช}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.6747|lon_deg=103.0474|position=|mark=yellow pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาภูพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.7947|lon_deg=103.0295|position=|mark=yellow pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาเชือกพิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.8333|lon_deg=102.9292|position=|mark=yellow pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตสะดืออีสาน -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.2373|lon_deg=103.0667|position=top|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|โกสุมวิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.2964|lon_deg=102.9194|position=bottom|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เขวาไร่ศึกษา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.3245|lon_deg=103.0595|position=top|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เขื่อนพิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.3172|lon_deg=102.9517|position=top|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|โพนงามพิทยานุกูล}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.2213|lon_deg=102.9154|position=|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|วังยาวศึกษาวิทย์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.4289|lon_deg=103.0609|position=top|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เชียงยืนพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.4273|lon_deg=103.0041|position=left|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กู่ทองพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.5509|lon_deg=103.1686|position=|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ชื่นชมพิทยาคาร}}}}}}
<!-- สังกัด อบจ.มหาสารคาม -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.2148|lon_deg=103.3457|position=right|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เกิ้งวิทยานุกูล}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9450|lon_deg=103.4077|position=bottom|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ขามป้อมวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0370|lon_deg=103.2606|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|โคกก่อพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9611|lon_deg=103.3375|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|งัวบาวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.4295|lon_deg=103.1479|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ดอนเงินพิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.2417|lon_deg=103.2514|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าขอนยางพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.8298|lon_deg=103.2054|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาข่าวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.3400|lon_deg=103.2117|position=bottom|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาสีนวนพิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.2681|lon_deg=103.3781|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มะค่าพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.7469|lon_deg=103.2627|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมดงยาง}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.5123|lon_deg=103.3773|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เมืองเตาวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9693|lon_deg=102.9500|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เลิงแฝกประชาบำรุง}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.4450|lon_deg=103.2528|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เวียงสะอาดพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.3442|lon_deg=103.2639|position=top|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ศรีสุขพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9455|lon_deg=103.4363|position=top|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เสือโก้กวิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0782|lon_deg=103.2230|position=top|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.4055|lon_deg=102.9602|position=bottom|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หนองบัวปิยนิมิตร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.7734|lon_deg=103.1017|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หนองโพธิ์วิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.1579|lon_deg=103.0218|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หนองเหล็กศึกษา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.7946|lon_deg=103.3364|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หัวเรือพิทยาคม}}}}}}
}}
{{โครงส่วน}}
 
3,030

การแก้ไข