ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน)"

* ตุ๊กตาสังคโลก เคลือบสีเขียว อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 ผลิตจากเตาทุเรียง ที่ศรีสัชนาลัย เป็นรูปคนอุ้มเด็กติดอยู่ในชาม สันนิษฐานว่าเกิดจากความผิดพลาดระหว่างการนำ เข้าเตาเผา <ref>[http://www.sukhothaiculture.com/cd/index.php?c=showitem&item=409 ตุ๊กตาสังคโลก.]</ref>
===ศิษย์ในอุปัชฌาย์===
- พระราชพฤฒาจารย์ (ห้อม อมโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโยทัยสุโขทัย (พ.ศ.2529-2541)
 
- พระวิชานวรวุฒิ (ปี้ ทินฺโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดลานหอย
3,419

การแก้ไข