ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กระบะทรายผู้ใช้}}
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัด//|-ว่า--ว่า-:::::-ว่-[[อำเภอ]][[อำเภอ]]-ว่าง-<ref>เนื่องจาก-</ref>-ว่าง-<ref>เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค-</ref><ref name=></ref><ref name=></ref>อุตรดิตถ์ใน**************************************************[[เภอ]][[เภ]][[อำเภอ]] ประสิทธิ์เขงฺกโร ปะสิทธิ์เขก[[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเภภเภเภ700uuuไม้หิ~โรงเรียนในสังกัด700110074717พุทาธิเทพมล 70011007471734553#พุทธิเทพ<ref></ref>คูณขนฺติสเด็จพระธีาจาย์ประสิทธิ์เขงฺก ขติเด็จพระธีจาย์สิทธิ์เขกกั''''''[[สังกัด******************** เภเภอกาง --ภบนล่า]]<rrecesu/> จังหวัดขอนแก่น5563-ณขอนก่ณภาเมื่อวันที่20กุภาพันธ์ภาธ์3 เทพสังภายหเป็นจ้าาาหองอาาหลวัวแยาา<ref group=#>ภายหงเป็นจ้าาาหนองอาาหลวงนองแวัดยานาา</refbr>และ<br>และเด็จธีจาย์ตลำดับจัดิาาเภเภอกายเหตุ=--><br!---->สมเด็จธีราจาย์ตามลำดับจักรรรดิาาวา
 
;หมายเหตุ
<references group=#/>
{{Location map+|Thailand Maha Sarakham|width=700|float=center|caption=
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0478|lon_deg=102.8995|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาโพธิ์พิทยาสรรพ์}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตตักศิลา -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.1839|lon_deg=103.2997|position=bottom|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ผดุงนารี}}}}}}<!--
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0175|lon_deg=103.3496|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|แกดำวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0649|lon_deg=103.4054|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มิตรภาพ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.3300|lon_deg=103.3021|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กันทรวิชัย}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.2457|lon_deg=103.1916|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เขวาใหญ่พิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9134|lon_deg=103.1341|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|โนนราษีวิทยา}}}}}}-->
<!-- สหวิทยาเขตบรบือ -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0421|lon_deg=103.1206|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บรบือ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0420|lon_deg=103.1070|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บรบือวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9447|lon_deg=103.0359|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ยางโนนแดงวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9327|lon_deg=103.2434|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หนองม่วงวิทยาคารยางวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9832|lon_deg=103.1966|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เหล่ายาวหนองม่วงวิทยาคาร}}}}}}-->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9430|lon_deg=103.1435|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เหล่ายาววิทยาคาร}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพปทุม
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|วาปีปทุม}}}}}}
-->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ประชาพัฒนา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาดูนประชาสรรพ์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์}}}}}}-->
}}
3,031

การแก้ไข