ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะจังหวัด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร || -ว่าง-<ref>เนื่องจาก พระราชวชิรเมธี ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร</ref> || - || - || -
|-
|rowspan="3"| 3. || '''เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร''' || '''[[พระราชสิทธิเวที]] (วิรัติ ป.ธ.4)''' || [[วัดท่าหลวง]] พระอารามหลวง || ในเมือง ||{{อำ|เมืองพิจิตร}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร || [[พระศรีวิกรมมุนี]] (จันทราวุฒิ ป.ธ.9)<ref name="samanasak57"></ref> || วัดตะพานหิน || งิ้วราย ||{{อำ|ตะพานหิน}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร || [[พระพิศาลสาธุกิจ]] (สุรินทร์) || วัดบึงนาราง || บึงนาราง ||{{อำ|บึงนาราง}}
|-
|rowspan="3"| 4. || '''เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์''' || '''[[พระศรีพัชโรดม]] (ลักษณะ ป.ธ.9)<ref>ตามมติมหาเถรสมาคม (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560)</ref>''' || วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง || ในเมือง ||{{อำ|เมืองเพชรบูรณ์}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ || พระสุธีวชิราภรณ์ (ถาวร ป.ธ.9) || วัดประชานิมิต || ท่าโรง ||{{อำ|วิเชียรบุรี}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ || -ว่าง-<ref>เนื่องจาก พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ป.ธ.6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์</ref> || || ||
|}
 
!width="5%"|ลำดับที่ !!width="21%"|ตำแหน่งและเขตปกครอง !!width="27%"|รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด !!width="23%"|วัด !!width="12%"|ตำบล !!width="12%"|อำเภอ
|-
|rowspan="3"| 1. || '''เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก''' || '''พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก ป.ธ.9) '''<ref>ตามมติมหาเถรสมาคม [http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=8130 ที่ 125/2561] วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561</ref> ||[[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร]]|| ในเมือง ||{{อำ|เมืองพิษณุโลก}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก || พระรัตนโมลี (ไพรินทร์) || [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร]] || ในเมือง || {{อำ|เมืองพิษณุโลก}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ||พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ ป.ธ.6)||วัดมะขามเตี้ย||หัวรอ ||{{อำ|เมืองพิษณุโลก}}
|-
|rowspan="2"| 2. || '''เจ้าคณะ[[จังหวัดสุโขทัย]]''' || '''พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ.9)''' || [[วัดหนองโว้ง]] พระอารามหลวง ||เมืองบางยม ||{{อำ|สวรรคโลก}}
|-
| || รองเจ้าคณะ[[จังหวัดสุโขทัย]] || พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู (ป.ธ.9) || วัดบึงครอบศรัทธาราม || บ้านใหม่สุขเกษม ||{{อำ|กงไกรลาศ}}
|-
|rowspan="2"| 3. || '''เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์'''|| '''พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์)''' <ref name="samanasak58"></ref> || วัดท่าไม้เหนือ || ท่ามะเฟือง ||{{อำ|พิชัย}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์|| พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ป.ธ.9) || [[วัดคลองโพธิ์]] พระอารามหลวง || บ้านเกาะ ||{{อำ|เมืองอุตรดิตถ์}}
|-
|rowspan="2"| 4. || '''เจ้าคณะจังหวัดตาก''' || '''-ว่าง-'''<ref>เนื่องจาก พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย)'''<ref name="samanasak12aug59">ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5</ref> || วัดท่าไม้แดง ||วังหิน ||{{อำ|เมืองตาก}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดตาก|| พระประสิทธิศีลคุณ (เวช) || วัดโคกพลู || หนองหลวง ||{{อำ|เมืองตาก}}
|}
 
!width="5%"|ลำดับที่ !!width="19%"|ตำแหน่งและเขตปกครอง !!width="25%"|รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด !!width="27%"|วัด !!width="12%"|ตำบล !!width="12%"|อำเภอ
|-
|rowspan="3"| 1. || '''เจ้าคณะจังหวัดลำปาง''' ||'''พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม ป.ธ.4) '''<ref>ตามมติมหาเถรสมาคม</ref>|| [[วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม]] พระอารามหลวง|| เวียงเหนือ ||{{อำ|เมืองลำปาง}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง || พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์) || วัดต้นธงชัย ||ต้นธงชัย ||{{อำ|เมืองลำปาง}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ||พระปิฎกโมลี (ชลอ ป.ธ.9)||วัดจองคำ พระอารามหลวง||บ้านหวด ||{{อำ|งาว}}
|-
| 2. || '''เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย''' ||'''พระรัตนมุนี (ปุณณมี)'''|| วัดพระแก้ว พระอารามหลวง||เวียง ||{{อำ|เมืองเชียงราย}}
|rowspan="2"| 1. || '''เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม''' || '''พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.9)''' || [[วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร]]||พระปฐมเจดีย์ ||{{อำ|เมืองนครปฐม}}
|-
| รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม || -ว่าง-<ref>เนื่องจาก พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม ป.ธ.3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเป็นเจ้าคณะภาค 14</ref> || [[วัดไร่ขิง]] พระอารามหลวง||ไร่ขิง ||{{อำ|สามพราน}}
|-
|rowspan="3"| 2. || '''เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี''' ||-ว่าง-<ref>เนื่องจาก พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม ป.ธ.4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี</ref>|| || ||
3,031

การแก้ไข