ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
 
<!----><!----><!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัด-5141-----------Cite et15te1-4-1title---l/kc./-se--ว่างว่า-gee//.e_648etelguge_===--28-----ว่--ว่---ชว่าว่า-----meeceeeeee:name:47name6:blue998:5name:1name:-ว่-.**********{{col[[อำเภอ]][[อำเภอ]][[เภ]][[]][[อำเภอ]]<ref>เนื่องจาก ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 1-2}}-3 (ธ.)</ref>-ว่าง-<ref>เนื่องจาก ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 4-5 (ธ.)</ref><ref name=></ref><ref name=></ref>จังหวัดอุตรดิตถ์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเภเภมหาราโรงเรียน~~~
{{Location map+|Thailand Maha Sarakham|width=700|float=center|caption=
<ref>เนื่องจาก ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธ.)</ref>-ว่าง-<ref>เนื่องจาก ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 4-5 (.)</ref><ref></ref><ref name></ref>-->
===โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่คณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม===ขั้นพื้นฐาน
places=
 
<!-- สหวิทยาเขตเจริญราชเดช
==โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน==
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=1.|lon_deg=1.|mark=bluepog.svg|label={{ไม่ตัด|}}}}bluepog-->
 
<!-- เขตตัศิลา -->
= จังหวัดอุตรดิตถ์ =
}}-->
3,031

การแก้ไข