ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
 
<!----><!----><!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดต้ฬฬจจญลุจภญภภฬป่ติ้ป่โก่คำบุคำทิผึ้จิต้ต้ดิ์ห้ผืหห่ณ์จหล้ก้ม้ลีน้ำลีธิ์หว้ธิ์ห้โนธิ์ก้คำหลืธิ์คำคำมิ่บุ่นภภญบุ่ไม่ตัugupนุจริญหล้ล่ญบุ่ล่ป่นุนุหหม่หญิญร้หซคำบื่หซร้หร้บ้ภัดีริญหัช้ก้จริญค้น้ำโค้อื่นฯฯ ๆ------------Cite et15te1-4-1titleที่รึจภ--<ref></ref>-ก้ผู้ตl/kc./-se--ว่าง-ge//.e_648etelgugeetelguge_===------ที่ป<refme::-/>----ว่งว่--ว่---ว่งชว่า-<ref name/>----me:ณ์name:47name:blue9:5||||(.)name:1name:-ว่-ม่ตัม่ตั.**********{{col-2}}
<ref>เนื่องจาก ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธ.)</ref>-ว่าง-<ref>เนื่องจาก ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 4-5 (.)</ref>|||||||||<ref></ref><ref name></ref>-->
==== สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ====
== ภาพรวม ==
{{โครงส่วน}}
 
== รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามแบ่งตามสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน==
{{รายชื่อโรงเรียนในจังหวัด/สังกัด|มหาสารคาม}}
 
=== สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ===
[[ไฟล์:Maha Sarakham PESA.svg|thumb]]
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดมหาสารคามแบ่งดังนี้<ref name="สพป" />
* '''สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1'''[[อำเภอเมืองมหาสารคาม]] [[อำเภอกันทรวิชัย]] [[อำเภอแกดำ]]และ[[อำเภอบรบือ]]
* '''สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2'''[[อำเภอวาปีปทุม]][[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย]][[อำเภอนาดูน]][[อำเภอยางสีสุราช]]และ[[อำเภอนาเชือก]]
*'''สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3'''[[อำเภอโกสุมพิสัย]][[อำเภอเชียงยืน]][[อำเภอกุดรัง]]และ[[อำเภอชื่นชม]]
 
==== สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ====
จังหวัดมหาสารคามอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม<ref name="สพม" /> และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 35 โรงเรียน โแบ่งเป็น6สหวิทยาเ
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
!width="58%"|โรงเรียน !!width="12%"|สหวิทยาเขต !!width="10%"|ตำบล !!width="10%"|อำเภอ !!width="10%"|ระดับชั้น
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|}
 
== มหา ==
= จังหวัดอุตรดิตถ์ =
3,042

การแก้ไข