ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ เพิ่มเครื่องอิสริยาภรณ์ไทยไม่มีอ้างอิง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศขุนนาง
| name = เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี<br>(เจิม แสง-ชูโต)
| image = Phraya Surasakmontri.jpg
| honorific-prefixhonorific_prefix = [[จอมพล (ประเทศไทย)|จอมพล]]
| birth_date = {{วันเกิด|2394|3|28}}
| death_date = {{วันตายและอายุ|2474|7|1|2394|3|28}}
| birth_place = [[จังหวัดธนบุรี|เมืองธนบุรี]] [[กรุงรัตนโกสินทร์|ประเทศสยาม]]
| death_place = [[จังหวัดพระนคร]] [[กรุงรัตนโกสินทร์|ประเทศสยาม]]
| honorific-suffixhonorific_suffix = <br>[[ปฐมจุลจอมเกล้า|ป.จ.]], [[ประถมาภรณ์ช้างเผือก|ป.ช.]], [[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย|ป.ม.]]
| serviceyears = 2413 - 2435
| rank = [[ไฟล์:RTA OF-10 (Field Marshal).svg|15px]] [[จอมพล]]
| branch = [[กองทัพบกไทย]]
| commands = [[กองทัพบกไทย]]
| ordertitle = [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร|เสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชการ]]
|term_startterm = พ.ศ. 2437 - 2439
|term_end = พ.ศ. 2439
|monarch = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|predecessor = [[เจ้าพระยาภาสกรวงศ์]]
|successor = [[เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร)|เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์]]
|order1title = [[ผู้บัญชาการทหารบก|ผู้บัญชาการกรมทหารบก]]
|term_start1term = พ.ศ. 2433 - 2435
|predecessor = [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]
|term_end1 = พ.ศ. 2435
|predecessor1successor = [[สมเด็จพระเจ้าพระราชปิตุลา บรมวงศ์เธอพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาดำรงราชานุภาพภาณุพันธุวงศ์วรเดช]]
|successor1 = [[สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช]]
}}
จอมพล '''เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ''' (28 มีนาคม 2394 - 1 กรกฎาคม 2474) อดีตเสนาบดี[[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์|กระทรวงเกษตรพาณิชการ]] และผู้บัญชาการกรมทหารบก
ผู้ใช้นิรนาม