ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง"

ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ตุ๊กตามนุษย์ (2537) แสดงคู่กับ [[จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์]]
* ขบวนการญาติเยอะ (2538) แสดงคู่กับ เอก โอรี
* ตะลุยโรงหมอ
* ครึ่งของหัวใจ (2538) แสดงคู่กับ [[ตระการ พันธุมเลิศรุจี]]
* มรดกริษยา (2538 - ละครสั้น) แสดงคู่กับ [[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]
5,961

การแก้ไข