ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[โรงเรียนบ้านเขานาใน]]
 
=== องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ===
== โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ==
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 โรงเรียน) [[เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี]] (5 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่[[เทศบาลเมืองท่าข้าม]]และ[[เทศบาลเมืองนาสาร]]
* [[อำเภอดอนสัก]]
** [[โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)]]
* [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี]]
** [[โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง)]]
* [[อำเภอบ้านนาเดิม]]
** [[โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)]]
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
== โรงเรียนเทศบาล ==
|-
* [[โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)]] [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี]]
!width="20%"|องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น !!width="38%"|โรงเรียน !!width="10%"|ตำบล !!width="12%"|อำเภอ !!width="20%"|ระดับชั้น
* [[โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)]] [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี]]
|-
* [[โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)]] [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี]]
**|rowspan="3"| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี || [[โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 (บ้านดอนเกลี้ยงสักผดุงวิทย์)]] || ||{{อำ|ดอนสัก}}||
* [[โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)]] [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี]]
|-
* [[โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ)]] อำเภอบ้านนาสาร
**| [[โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 (บ้านดอนสักผดุงวิทย์เกลี้ยง)]] || ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี}}||
* [[โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง]] [[อำเภอพระแสง]]
|-
* [[โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี]] [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี]]
==| โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ==3 (บ้านนา) || ||{{อำ|บ้านนาเดิม}}||
|-
*|rowspan="5"| [[เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี]] || โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)]] [[อำเภอ|| บางกุ้ง ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี]]}}||
|-
*| [[โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)]] [[อำเภอ|| ตลาด ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี]]}}||
|-
*| [[โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)]] [[อำเภอ|| ตลาด ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี]]}}||
|-
*| [[โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)]] [[อำเภอ|| ตลาด ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี]]}}||
|-
*| [[โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี]] [[อำเภอ|| มะขามเตี้ย ||{{อำ|เมืองสุราษฎร์ธานี]]}}||
|-
|rowspan="4"| [[เทศบาลเมืองท่าข้าม]] || [[โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1]] || ท่าข้าม ||{{อำ|พุนพิน}}||
|-
| โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 || ท่าข้าม ||{{อำ|พุนพิน}}||
|-
| โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 || ท่าข้าม ||{{อำ|พุนพิน}}||
|-
| โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 || ท่าข้าม ||{{อำ|พุนพิน}}||
|-
|rowspan="5"| [[เทศบาลเมืองนาสาร]] || โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด) || นาสาร ||{{อำ|บ้านนาสาร}}||
|-
| โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) || นาสาร ||{{อำ|บ้านนาสาร}}||
|-
*| [[โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ)]] อำเภอ|| นาสาร ||{{อำ|บ้านนาสาร}}||
|-
| โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งนาเกรียน) || นาสาร ||{{อำ|บ้านนาสาร}}||
|-
| โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนทราภิวัฒก์) || นาสาร ||{{อำ|บ้านนาสาร}}||
|-
*| เทศบาลตำบลย่านดินแดง || [[โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง]] [[อำเภอ|| ||{{อำ|พระแสง]]}}||
|}
 
== โรงเรียนเอกชน ==
 
== อื่น ๆ ==
* โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
* โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
3,041

การแก้ไข