ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทัพทัน"

เพิ่มขึ้น 16,486 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ขาดอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = ทัพทัน
}}
'''อำเภอทัพทัน''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งใน[[จังหวัดอุทัยธานี]]
 
== ประวัติ ==
ราวประมาณปี พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120) ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอทัพทันครั้งแรก อยู่ที่บริเวณวัดหนองกระดี่ ตำบลหนองยายดา ในสมัยนั้นเรียกว่า "แขวงหนองกระดี่" ต่อมาได้ตั้งเป็นอำเภอในชื่อ "อำเภอหนองกระดี่" ต่อมาใน พ.ศ. 2448 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอใหม่ไปตั้งที่บ้านห้วยทัพทัน และให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น "อำเภอทัพทัน" เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลซึ่งตั้งที่ว่าการอำเภอนั้น
 
ชื่อ “ทัพทัน” ปรากฎในพงศาวดารในสมัย[[อาณาจักรธนบุรี|กรุงธนบุรี]] โดยกองทัพไทยที่มี[[เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)|เจ้าพระยายมราช]] [[เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)|เจ้าพระยาราชสุภาวดี]] และเจ้าพระยารามัญวงศ์ เป็นนายทัพ ทำการขับไล่ทหารพม่าที่มีนายทัพชื่อ กะละโม่ ถอยร่นจาก[[จังหวัดกำแพงเพชร|เมืองกำแพงเพชร]]มาทาง[[จังหวัดอุทัยธานี|เมืองอุทัยธานี]] ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกทัพติดตามมาทันทหารพม่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ทำการรบพุ่งโจมตีจนฝ่ายพม่าแตกพ่ายไปชาวบ้านจึงได้ขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านห้วยทัพทัน" หรือ “บ้านทัพทัน” จึงเป็นที่มาของชื่ออำเภอทัพทันในปัจจุบัน
 
* วันที่ 25 มีนาคม 2448 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอหนองกระดี่ จังหวัดอุทัยธานี เป็น '''อำเภอทัพทัน<ref>{{cite journal|date=March 25, 1905|title=แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [เปลื่ยนชื่ออำเภอหนองกระดี่ เป็นอำเภอทัพทัน]|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2448/052/1182_2.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=22|issue=52|pages=1182}}</ref>'''
* วันที่ 11 มิถุนายน 2448 ย้ายนาย[[อำเภอทัพทัน|อำเภอหนองกระดี่]] ([[อำเภอทัพทัน]]) ให้ไปเป็นนายอำเภอหนองพลวง<ref>{{cite journal|date=June 11, 1905|title=แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [ย้ายขุนบำรุงอุไทยสถานนายอำเภอหนองกระดี่ เป็นนายอำเภอหนองพลวง ให้หลวงศรีราชยศพธำมรง เมืองอุทัยธานี เป็นนายอำเภอหนองกระดี่]|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2448/011/219.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=22|issue=11|pages=219}}</ref> ที่ตำแหน่งยังว่างอยู่ และให้หลวงศรีราชยศพธำมรง [[จังหวัดอุทัยธานี|เมืองอุไทยธานี]] มาเป็นนายอำเภอหนองกระดี่
* วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2464 มีฐานะเป็นอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มณฑลนครสวรรค์ มีทั้งหมด 13 ตำบล ได้แก่ ตำบลทัพทัน ตำบลเขาขี้ฝอย ตำบลทุ่งนาไทย ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลพลวงสองนาง ตำบลตลุกดู่ ตำบลหนองสระ ตำบลหนองกลางดง ตำบลมาบแก ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลวังเมือง ตำบลหนองกระทุ่ม และตำบลหนองยายดา<ref>{{cite journal|last=|first=|date=February 26, 1921|title=ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในท้องที่มณฑลนครสวรรค์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/A/576.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=38|issue=0 ก|pages=576-583|via=}}</ref>
* วันที่ 17 มกราคม 2468 แยกพื้นที่ตำบลลาดยาว ตำบลหนองยาว ตำบลวังม้า อำเภอโกรกพระ ตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลมาบแก ตำบลวังเมือง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปจัดตั้งเป็น '''อำเภอลาดยาว''' และให้ขึ้นการปกครองกับจังหวัดนครสวรรค์<ref>{{cite journal|date=January 17, 1925|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบแยกและตั้งอำเภอในมณฑลนครสวรรค์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/A/260.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=42|issue=0 ก|pages=260-262}}</ref>
* วันที่ 31 ธันวาคม 2483 ยุบตำบลเขาขี้ฝอย รวมกับท้องที่ตำบลทุ่งนาไทย
* วันที่ 30 กันยายน 2490 แบ่งการปกครองหมู่ที่ 2,7,8,9,12,13 (ในขณะนั้น) ของตำบลทุ่งนาไทย ตั้งขึ้นเป็นตำบลเขาขี้ฝอย<ref>{{cite journal|last=|first=|date=September 30, 1947|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/046/2507.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=64|issue=46 ง|pages=2507-2533|via=}}</ref>
* วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลทัพทัน ในท้องที่บางส่วนของตำบลทัพทัน<ref>{{cite journal|date=October 15, 1956|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/083/97.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=73|issue=83 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 97-98}}</ref>
* วันที่ 19 กรกฎาคม 2503 โอนพื้นที่หมู่ 7,8 (ในขณะนั้น) ของตำบลหนองยายดา ไปตั้งเป็นหมู่ 7,8 ของตำบลสว่างอารมณ์ และ โอนพื้นที่หมู่ 10 (ในขณะนั้น) ของตำบลหนองยายดา ไปตั้งเป็นหมู่ 8 ของตำบลพลวงสองนาง<ref>{{cite journal|date=July 19, 1960|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในท้องที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/060/1766.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=77|issue=60 ง|pages=1766-1769}}</ref>
* วันที่ 27 ธันวาคม 2503 แยกพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลไผ่เขียว ตำบลพลวงสองนาง และตำบลหนองหลวง อำเภอทัพทัน ไปจัดตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอสว่างอารมณ์<ref>{{cite journal|date=December 27, 1960|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/108/2562.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=77|issue=108 ง|pages=2562-2564}}</ref>''' และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอทัพทัน
* วันที่ 23 เมษายน 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลสว่างอารมณ์ ในท้องที่บางส่วนของตำบลสว่างอารมณ์<ref>{{cite journal|date=April 23, 1963|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสว่างอารมณ์ กิ่งอำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/038/1195.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=80|issue=38 ง|pages=1195-1196}}</ref>
* วันที่ 16 กรกฎาคม 2506 ตั้งกิ่งอำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็น '''อำเภอสว่างอารมณ์'''<ref>{{cite journal|date=July 16, 1963|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอบ่อพลอย อำเภอไทรโยค อำเภอหนองปรือ อำเภอหนองสองห้อง อำเภอประทาย อำเภอห้วยแถลง อำเภอละหานทราย อำเภอกุยบุรี อำเภอตาพระยา อำเภอหนองไผ่ อำเภอนาเชือก อำเภอวัดเพลง อำเภอพนัสนิคม อำเภอภูกระดึง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอท่าช้าง อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านดุง อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอกุดชุม พ.ศ. ๒๕๐๖|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/072/362.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=80|issue=72 ก|pages=362-366}}</ref>
* วันที่ 16 สิงหาคม 2509 ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน<ref>{{cite journal|date=August 16, 1966|title=ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เปิดที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขประทาย ทัพทัน ประโคนชัย และสตึก|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/D/070/2612.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=83|issue=70 ง|pages=2612}}</ref> อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
* วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2512 จัดตั้งสุขาภิบาลตลุกดู่ ในท้องที่ทั้งหมดของตำบลตลุกดู่<ref>{{cite journal|date=February 25, 1969|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/016/520.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=86|issue=16 ง|pages=520-521}}</ref>
* วันที่ 11 สิงหาคม 2536 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลทัพทัน<ref>{{cite journal|date=August 11, 1993|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/108/9.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=110|issue=108 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 9-10}}</ref> เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลทัพทัน และสุขาภิบาลตลุกดู่ เป็นเทศบาลตำบลทัพทัน และเทศบาลตำบลตลุกดู่ ตามลำดับ<ref>{{cite journal|date=February 24, 1999|title=พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/1.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=116|issue=9 ก|pages=1-4}}</ref> ด้วยผลของกฎหมาย
* วันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ยุบสภาตำบลทัพทัน และสภาตำบลหนองหญ้าปล้อง รวมกับเทศบาลตำบลทัพทัน<ref>{{cite journal|date=July 1, 2004|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับเทศบาล|url=http://www.dla.go.th/upload/schemaID%5B14%5D/367_new2120704.pdf?time=1358354270780|journal=|language=|volume=|issue=|pages=1-3}}</ref>
* วันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ยุบสภาตำบลเขาขี้ฝอย และสภาตำบลทุ่งนาไทย รวมกับเทศบาลตำบลทัพทัน<ref>{{cite journal|date=September 24, 2004|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาล|url=http://www.dla.go.th/upload/schemaID%5B14%5D/535_newa1061004.pdf?time=1461548706600|journal=|language=|volume=|issue=|pages=1-2}}</ref>
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอทัพทันประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 7 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลตลุกดู่''' ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลตลุกดู่ทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลทัพทัน ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพทัน ตำบลทุ่งนาไทย ตำบลเขาขี้ฝอย และตำบลหนองหญ้าปล้องทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลตลุกดู่''' ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลตลุกดู่ทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลหนองสระ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสระทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหม้อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกลางดงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มทั้งตำบล
 
{{ขาด== อ้างอิง}} ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{อำเภอจังหวัดอุทัยธานี}}
2,912

การแก้ไข