ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลังสินค้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(วิวัฒนาการของคลังสินค้า)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Warehouse md17.jpg|thumb|right|คลังสินค้าของบริษัท กรีน ลอจิสติกส์ ประเทศฟินแลนด์]]
<ref>{{Cite web|date=2020-10-27|title=คลังสินค้า (WAREHOUSE) คืออะไร ทำไมต้องมีระบบจัดการคลังสินค้า|url=https://logistic.riverplus.com/2020/10/27/warehouse-mean/|website=Logistic|language=en-US}}</ref>'''คลังสินค้า''' '''โรงเก็บสินค้า''' หรือ '''โกดัง'''<ref>โกดัง หรือ กุดัง มาจากภาษามลายู gudang (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน) ส่วนภาษาอังกฤษสะกดว่า godown</ref> คือ[[อาคาร]]ทางพาณิชย์ที่ใช้สำหรับเก็บ[[สินค้า]]เพื่อรอการขนส่ง คลังสินค้าถูกใช้โดย[[ผู้ผลิต]] [[ผู้นำเข้า]] [[ผู้ส่งออก]] [[ผู้ค้าส่ง]] [[ธุรกิจขนส่ง]] [[ศุลกากร]] ฯลฯ คลังสินค้ามักจะเป็นอาคารธรรมดาหลังใหญ่และกว้างตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในตัวเมือง ภายในอาคารมี[[ทางลาดเอียง]]สำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงรถ หรือบางครั้งคลังสินค้าใช้รับถ่ายสินค้ามาจาก[[สถานีรถไฟ]] [[สนามบิน]] หรือ[[ท่าเรือ]]โดยตรง และมักจะมี[[เครน]]หรือ[[ฟอร์กลิฟต์]]เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าที่วางอยู่บน[[แท่นวางสินค้า]] (pallet) ขนาดมาตรฐาน ISO
 
สินค้าที่เก็บอาจเป็นชนิดใดก็ได้เช่น วัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบต่าง ๆ หรือสินค้าสำเร็จรูปเกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม มีระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุตัวสินค้า เพื่อจำแนกหมวดหมู่ และเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าเท่าใด รับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา