ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
=== สิ้นพระชนม์ ===
[[File:ไวอาลัยสมเด็จพระสังฆราช.jpg|270px|thumbnail|ภาพแสดงหน้าจอโทรทัศน์เป็นสีขาวดำเพื่อถวายความอาลัย น้อมสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทาง[[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก]]]]
[[ไฟล์:Phra Kot Kudan Yai for Somdej Phra Yannasangwon (1).jpg|200px|thumbnail|พระโกศกุดั่นใหญ่ประกอบพระอิสริยยศพระศพ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร]]
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19:30 นาฬิกา ณ [[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]] เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต <ref name = "สิ้น"/> มีการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มายังตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12:15 นาฬิกา ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็น [[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร]] เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงสรงน้ำพระศพในวันเดียวกัน เวลา 17:00 น. ทรงพระกรุณาโปรดถวายพระ[[โกศ]]กุดั่นใหญ่ทรงพระศพแทนพระโกศกุดั่นน้อย ประดิษฐานภายใต้[[ฉัตร|เศวตฉัตรสามชั้น]] แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระเกียรติยศ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพเจ็ดวัน<ref>[http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000133437 ในหลวงโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระบรมฯ เสด็จแทนสรงน้ำพระศพ-พระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น "สมเด็จพระสังฆราช"]</ref>