ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพภาคที่ 4"

เพิ่มขึ้น 153 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ปรับปรุง
(ปรับปรุง)
=== ส่วนกำลังรบ ===
* [[กองพลทหารราบที่ 5]] (พล.ร.5) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง [[อำเภอทุ่งสง]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]
** กรมทหารราบที่ 5 พ.อ.(พ))
*** กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
*** กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (พ.อ.)
*** กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
** กรมทหารราบที่ 15 พ.อ.(พ))
*** กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 (พ.อ.)
*** กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
*** กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 (พ.อ.)
** กรมทหารราบที่ 25 พ.อ.(พ))
*** กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 (พ.ท.)
*** กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 (พ.อ.)
*** กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 (พ.ท.)
** กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 พ.อ.(พ))
*** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 (พ.ท.)
*** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 (พ.ท.)
** กองพันเสนารักษ์ที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
* [[กองพลทหารราบที่ 15]] (พล.ร.15) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง [[อำเภอหนองจิก]] [[จังหวัดปัตตานี]]
** กรมทหารราบที่ 151 พ.อ.(พ))
*** กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
*** กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
*** กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
** กรมทหารราบที่ 152 พ.อ.(พ))
*** กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
*** กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
*** กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
** กรมทหารราบที่ 153 พ.อ.(พ))
*** กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
*** กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
*** กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
** กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 พ.อ.(พ))
*** กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
*** กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
* กองพันทหารสื่อสารที่ 24 (พ.ท.)
 
=== ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ ===
* [[กองพลพัฒนาที่ 4]] (พล.พัฒนา 4) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายรัตนพล 77 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง [[อำเภอคลองหอยโข่ง]] [[จังหวัดสงขลา]]
** กรมพัฒนาที่ 4 (พ.อ.(พ))
*** กองพันพัฒนาที่ 4 (พ.ท.)
** กองพันทหารช่างที่ 401 (พ.ท.)
! colspan = "3" style = "background:white; color:black; " | ทำเนียบแม่ทัพน้อยที่ 4 กองทัพบกไทย
|-
! style= "background:whitegreen; color:blackwhite; " | รายนามแม่ทัพน้อยที่ 4
! style= "background:whitegreen; color:blackwhite; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
! style= "background:whitegreen; color:blackwhite; " | หมายเหตุ
|-
| valign = "top" style = "background:white " | 1. พลเอก กิตติ อินทสร
969

การแก้ไข