ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายญองยาน"

หน้าใหม่: {{Infobox royalty |father1 = พระเจ้าจักกายแมง |dynasty = โก้นบอง }} '''...
(หน้าใหม่: {{Infobox royalty |father1 = พระเจ้าจักกายแมง |dynasty = โก้นบอง }} '''...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ไม่แตกต่าง)
9,171

การแก้ไข