ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{infobox royalty
| image =
| birth_date = <nowiki>{{วันเกิดและอายุ|2465|1|20}</nowiki>}
| father1 = [[พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์]]
| mother1 = [[หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี]]
253

การแก้ไข