ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรขาคณิตเชิงพีชคณิต"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
วาไรตีเชิงพีชคณิต (Algebraic variety) เป็นวัตถุพื้นฐานที่ศึกษาในเรขาคณิตเชิงพีชคณิต ในที่นี้เราสนใจวาไรตีในเรขาคณิตเชิงพีชคณิตคลาสสิค ซึ่งมีนิยามดังนี้
 
วาไรตี ''V'' เหนือ '''R'''<sup>n</sup> (หรือ '''C'''<sup>n</sup>) เป็นเซตของจุด (''x<sub>1</sub>,...,x<sub>n</sub>)'' ที่สอดคล้องกับระบบสมการพหนุามพหนุม ''f<sub>i</sub> (x<sub>1</sub>,...,x<sub>n</sub>)'' สำหรับแต่ละ ''i = 1, 2, ...''
 
[[เส้นโค้งเชิงพีชคณิต]]คือวาไรตีเชิงพีชคณิตที่มี ''n = 2'' วาไรตีเชิงพีชคณิตที่พื้นฐานที่สุด ได้แก่ วาไรตีสัมพรรค (Affine variety) และวาไรตีเชิงภาพฉาย หรือวาไรตีโพรเจคทีฟ (Projective variety)
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่มเติมเพิ่ม ==
 
* {{Cite book|last=Hartshorne|first=Robin|url=https://www.worldcat.org/oclc/2798099|title=Algebraic geometry|date=1977|publisher=Springer|isbn=0-387-90244-9|location=New York|oclc=2798099}}
417,867

การแก้ไข