ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ"

→‎top: บอต: นำแม่แบบออก, removed: {{รอการตรวจสอบ}}
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(→‎top: บอต: นำแม่แบบออก, removed: {{รอการตรวจสอบ}})
 
[[ไฟล์:การรวมสัญญาณ.JPG|upright|thumb|[[mux กับ demux]]มัลติเพล็กซ์เซอร์]]
[[ไฟล์:การรวมสัญญาณกับไม่รวมสัญญาณ.JPG|upright|thumb|[[การรวมสัญญาณ กับ การไม่รวมสัญญาณ]]มัลติเพล็กซ์เซอร์]]
 
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เก็บกวาด}}
'''มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer : MUX)''' หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตัวเลือกข้อมูล(Data Selector) ซึ่งเป็นตัวที่ทำหน้าที่เลือกช่องสัญญาณที่มีข้อมูลช่องหนึ่งจากหลายๆช่องสัญญาณมาเป็นอินพุตและต่อช่องสัญญาณที่มีข้อมูลนั้นเข้าเป็นสัญญาณเอาต์พุตเพียงเอาต์พุตเดียว ดังรูป
9,292

การแก้ไข