ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นายกรัฐมนตรีกัมพูชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''นายกรัฐมนตรีกัมพูชา''' ({{lang-km|នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា, ''นายกรฎฺฐมนฺตฺรีกมฺพุชา''}}) เรียกอย่างเป็นทางการว่า '''นายกรัฐมนตรีในพระราชาณาจักรกัมพูชา''' ({{lang-km|នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ''นายกรฎฺฐมนฺตฺรีไนพฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา''}}) เป็น[[หัวหน้ารัฐบาล]]ของ[[ประเทศกัมพูชา]] นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานของคณะรัฐมนตรีและเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของรัฐบาลกัมพูชา นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจะได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ นายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกตั้งมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งห้าปี ตั้งแต่ปี 1945 มีนายกรัฐมนตรี 36 คน<ref>{{cite web|url=http://www.phnompenhpost.com/post-weekend/pm-office-first-held-power-pol-pot%E2%80%99 |title=PM office 'first held power with Pol Pot |date=23 August 2014 |accessdate=23 August 2014 |publisher=[[The Phnom Penh Post]]}}</ref>
 
นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 1998 เป็น[[ฮุน เซน]]ของ[[พรรคประชาชนกัมพูชา]] เขาเคยดำรงตำแหน่งเมื่อ 1985-1993 และเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สอง เมื่อ 1993 และ 1998 ฮุน เซนได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 1998 นอกจากนี้ฮุนเซนยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด