ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]''''''[][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]<ref></ref>[[]][[]][[]][[]]{{}}{{}}[[]][[]][[]][[]][[]][[]]name="samanasak12aug59"''''''{{อำ|}}อำ|เมืองมุกดาหาร-->
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
| โรงเรียนบ้านคำเขือง || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านคำเม็ก || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านดงมัน || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านพรานอ้น || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านเหล่าคราม || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
2,691

การแก้ไข