ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

แก้การเว้นวรรค
(แก้ไขรายละเอียดของข้อมูลและเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษร)
(แก้การเว้นวรรค)
 
|ชื่อย่อ = MS (MSMU)|ชื่อภาษาอังกฤษ = College of Music, Mahidol University}}
 
'''วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล''' ({{lang-en|College of Music, Mahidol University}}) เป็นวิทยาลัยดนตรีที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่ง ในกำกับของ[[มหาวิทยาลัยมหิดล]] เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับ[[ดนตรี]]โดยเฉพาะ ตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก โดยเป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนวิชาดนตรีในระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่ชำนาญในเครื่องดนตรีแต่ละชนิดโดยเฉพาะ เป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนทั้งด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล ปัจจุบันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันดนตรีในยุโรป และล่าสุด หลักสูตรระดับปริญญาตรีได้รับการรับรองจาก MusiQuE ซึ่งเป็นมาตรฐานทัดเทียมสถาบันดนตรีชั้นนำระดับโลก
 
== ประวัติ ==
133

การแก้ไข