ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* 31 ธันวาคม
** เวลา 20.00 นาฬิกา [[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาส[[วันขึ้นปีใหม่]] จาก[[พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน]][[พระราชวังดุสิต]] ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512-พ.ศ. 2559<ref group="หมายเหตุ">พ.ศ. 2515 และ 2517 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามกุฏราชกุมาร พระราชทานกระแสพระราชดำรัสนี้แทนพระองค์</ref><ref group="หมายเหตุ">พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานกระแสพระราชดำรัสนี้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง</ref><ref group="หมายเหตุ">พ.ศ. 2556 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานกระแสพระราชดำรัสนี้ ณ [[วังไกลกังวล]] [[อำเภอหัวหิน]] [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]]</ref>(โดยที่[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงสานต่อพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560-ปัจจุบัน ณ [[พระที่นั่งอัมพรสถาน]] พระราชวังดุสิต (แม่ข่ายโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7(ช่อง 7 HD กด 35)) (โดยรับสัญญาณแม่ข่ายโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 4(พ.ศ.2511-พ.ศ.2520), ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.(พ.ศ.2520-พ.ศ.2545), โมเดิร์นไนน์(พ.ศ.2545-พ.ศ.2558)และช่อง 9 MCOTHD หมายเลข 30(พ.ศ.2558)
 
** รายการพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 
** หลังเที่ยงคืนของปีใหม่ [[สมเด็จพระสังฆราช]], [[จุฬาราชมนตรี]], [[พระคาร์ดินัลฟรังค์ซิสซาเวียร์]], [[พระมหาราชครูพราหมณ์]], [[นายกคุรุสิงห์สภา]], [[นายกรัฐมนตรี]], [[ประธานศาลฎีกา]]และ[[ประธานรัฐสภาไทย]] กล่าวคำอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปีสืบมา
 
* ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม อัญเชิญกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส[[วันเด็กแห่งชาติ]] และนายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ตั้งแต่ พ.ศ.2512-ปัจจุบัน
 
* 16 มกราคม นายกรัฐมนตรีหรือ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]] กล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาส[[วันครู]]ประจำปี ตั้งแต่ พ.ศ.2512-ปัจจุบัน
 
* [[เทศกาลตรุษจีน]]
** นายกรัฐมนตรีกล่าวคำอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี ตั้งแต่ พ.ศ.2512-ปัจจุบัน
 
* 13-15 เมษายน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ต่อมาถูกแยกแขนงออกเป็น[[กระทรวงวัฒนธรรม]]ในปัจจุบัน)กล่าวคำอวยพรเนื่องใน[[เทศกาลสงกรานต์]]ประจำปี ตั้งแต่ พ.ศ.2512-ปัจจุบัน
 
* 1 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีหรือ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน]]กล่าวคำอวยพรเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี ตั้งแต่ พ.ศ.2512-ปัจจุบัน
 
* 5 พฤษภาคม 2512-2559 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]และ[[พระบรมวงศานุวงศ์]]ทุกพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส[[วันฉัตรมงคล]]<ref>[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493]]</ref>ประจำปี ณ [[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย]]มไหสูรยพิมาน [[พระบรมมหาราชวัง]](ถ่ายทอดสดหมุนเวียนสลับแม่ข่ายกันไปปีละช่อง)
 
* [[แรกนาขวัญ]]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรแห่งชาติประจำปีตั้งแต่ พ.ศ.2512-ปัจจุบัน ณ มณฑลพิธี[[ท้องสนามหลวง]](ถ่ายทอดสดหมุนเวียนสลับแม่ข่ายกันไปปีละช่อง)
 
* วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
** 11 สิงหาคม(พ.ศ.2512-2554)
พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทุกสาขาอาชีพทั่วทุกสารทิศ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย [[สวนจิตรลดา]](พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน) พระราชวังดุสิต(แม่ข่ายโดย:สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ช่อง 5 กดหมายเลข 1HD))
 
** 12 สิงหาคม(พ.ศ.2512-ปัจจุบัน)
รัฐ[[พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล]] ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง(แม่ข่ายโดย:-
สถานีโทรทัศน์ช่อง 4(2512-2520), ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.(2521-2545), โมเดิร์นไนน์(2546-2558)และช่อง 9 MCOTHD หมายเลข 30(2559-ปัจจุบัน))
 
* [[พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชกาลที่ 9]](พ.ศ.2512-2558)
 
** 2 ธันวาคม
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนิน ไปใน[[พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์]] ณ พระลาน[[พระบรมรูปทรงม้า]] พระราชวังดุสิต หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปี พ.ศ. 2552 แต่ได้มีการเปลี่ยนสถานที่จากลานพระราชวังดุสิตเป็นท้องสนามหลวงอันเป็นการลดพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระภัทรมหาราชเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่พิธีนั้นจัดยาวตั้งแต่เวลา 13:00-18:00น.แล้วจะเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา 18:20น.(แม่ข่ายโดย:สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ช่อง 5 กด 1 HD))
 
** 4 ธันวาคม
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ ในการที่ให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทุกสาขาอาชีพ จากทั่วทุกสารทิศ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา(พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน) พระราชวังดุสิต(แม่ข่ายโดย:สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ช่อง 5 กด 1 HD))
 
** 5 ธันวาคม(2512-2558)
เวลาเช้า โดยพระองค์ทรงเครื่อง[[บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์]]([[ครุย]]) พร้อมเครื่องแบบเต็มยศ ประทับพระราชบัลลังก์ บน[[พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์]] เหนือพระแท่น[[นพปฎลมหาเศวตฉัตร]] ซึ่งตั้งอยู่หน้า[[พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน]] และอยู่เบื้องหลังพระวิสูตร (ม่าน) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท (อยู่เบื้องหลังพระวิสูตร) และคณะบุคคลต่างๆ (อยู่เบื้องหน้าพระวิสูตร) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
เวลาค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ของเหล่า[[ข้าราชการ]], [[ทหาร]], [[ตำรวจ]], [[พลเรือน]], [[พ่อค้าวาณิช]], [[คณะฑูตานุฑูต]], [[นักเรียน]], [[นักศึกษา]]และพสกนิกรชาวไทย ซึ่งกำหนดจัดที่ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง และ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด(แม่ข่ายโดย:บริษัท อ.ส.ม.ท.จำกัด(มหาชน))
 
** 7 ธันวาคม(2512-2558)
แต่เดิมจะเสด็จพระราชดำเนินออกท้องพระโรงกลาง [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] ให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศ และผู้แทนฝ่าย[[กงสุล]] เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล มีพระราชดำรัสตอบ แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินขึ้น ก่อนจะเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 8 ธันวาคม และสถานที่ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ตามหมายกำหนดการเป็นวันที่ 8 ธันวาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และครั้นถัดมาในวันที่ 7 ธันวาคม (บางปีเลื่อนไปเป็นวันที่ 9 ธันวาคม) ก็เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในรัฐพิธีสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล(เว้นในปี พ.ศ. 2551 จัดที่หอประชุมกองทัพเรือ)(ถ่ายทอดสดหมุนเวียนสลับแม่ข่ายกันไปปีละช่อง)