ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล เพลง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
{{ {{{|safesubst:}}}#invoke:Unsubst-infobox||$params=name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,artist,album,EP,language,English_title,A-side,B-side,written,published,released,format,recorded,studio,venue,genre,length,label,writer,composer,lyricist,producer,chronology,prev_title,prev_title2,prev_year,title,title2,year,next_title,next_title2,next_year,tracks,misc|$set1={{{{{|safesubst:}}}#switch:{{{{{|safesubst:}}}lc:{{{type|{{{Type|}}}}}}}}|single|[[single (music)|single]]|singles|[[single (music)|singles]]|ซิงเกิล|[[ซิงเกิล]]=name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,artist,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{EP|}}}|EP,|album,}}language,English_title,A-side,B-side,released,format,recorded,studio,venue,genre,length,label,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{writer|{{{Writer|}}}}}}|writer,|composer,lyricist,}}producer,chronology,prev_title,prev_title2,prev_year,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{title2|}}}|title,}}title2,year,next_title,next_title2,next_year,misc|name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,artist,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{EP|}}}|EP,|album,}}language,English_title,released,format,recorded,studio,venue,genre,length,label,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{writer|{{{Writer|}}}}}}|writer,|composer,lyricist,}}producer,chronology,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}|tracks,}}misc}}|$set3=name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,language,English_title,written,published,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{recorded|{{{Recorded|}}}}}}{{{length|{{{Length|}}}}}}|recorded,length,}}writer,composer,lyricist,misc|$extra=cover_size,border,caption,language,English_title,A-side,B-side,chronology,prev_title2,title2,year,next_title2,prev_no,next_no,prev,next,tracks,misc|$aliases={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{title2|}}}||title>name,}}Name>name,image>cover,Cover>cover,cover size>cover_size,Cover size>cover_size,Alt>alt,Border>border,Caption>caption,Type>type,Artist>artist,original_artist>artist,Album>album,from_album>album,from Album>album,Language>language,english_title>English_title,Writer>writer,Composer>composer,Lyricist>lyricist,Written>written,Published>published,Genre>genre,Recorded>recorded,Studio>studio,Venue>venue,Length>length,Producer>producer,Released>released,Label>label,Format>format,a-side>A-side,b-side>B-side,Chronology>chronology,Tracks>tracks,Misc>misc|prev_track={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev_track|}}}|{{{prev_track}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{prev|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}}}}}|prev={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{prev|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}||{{{prev}}}}}}}|next_track={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next_track|}}}|{{{next_track}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{next|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}}}}}|next={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{next|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}||{{{next}}}}}}}|prev_no={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev_no|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#ifeq:{{{{{|safesubst:}}}#expr:{{{track_no|0}}}-1}}|{{{prev_no}}}||{{{prev_no}}}}}}}|next_no={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next_no|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#ifeq:{{{{{|safesubst:}}}#expr:{{{track_no|0}}}+1}}|{{{next_no}}}||{{{next_no}}}}}}}|chronology={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{chronology|{{{Chronology|}}}}}}|{{{{{|safesubst:}}}#switch:{{{{{|safesubst:}}}lc:{{{type|{{{Type|}}}}}}}}|single|[[single (music)|single]]|singles|[[single (music)|singles]]|ซิงเกิล|[[ซิงเกิล]]={{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|replace|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{chronology|{{{Chronology}}}}}}|2=%s*singles$|5=false}}|{{{chronology|{{{Chronology|}}}}}}}}}}|recorded={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{recorded|{{{Recorded|}}}}}}|{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|replace|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{recorded|{{{Recorded}}}}}}|2=[ ]–[ ]|3={{snd}}|plain=false}}}}|$flags=override|$B={{#ifeq:{{#invoke:Is infobox in lead|main|[Ii]nfobox [Ss]ong}}|true|{{if all|{{#ifeq:{{year|{{wikidata|property|P577}}|}}|error||1}}|{{{artist|}}}|n=2|then={{short description|{{year|{{wikidata|property|P577}}}} {{lc:{{plain text|{{กล่องข้อมูล เพลง/ลิงก์|{{{type|เพลง}}}}}}}}}โดย{{plain text|{{{artist|}}}}}|noreplace}}}}}}
{{กล่องข้อมูล
 
{{Infobox
| bodyclass = vevent
| aboveclass = summary
| abovestyle = background-color: {{กล่องข้อมูล เพลง/สี|{{{type|{{{Type|}}}}}} }};
| above = "{{if empty|{{{name|}}}|{{{Name|}}}|{{#if:{ชื่อ{{title2|}}}||{{{title|}}}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}"
 
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{cover|{{{Cover|{{{ภาพ|}}}}}}}}}}}}|size={{{cover_size|{{{cover size|{{{Cover size|}}}}}}}}}|upright={{{cover_upright|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{alt|{{{Alt|}}}}}}|border={{{border|{{{Border|{{{ขอบ|}}}}}}}}}}}
| caption = {{{caption|{{{Caption|{{{คำบรรยายภาพ|}}}}}}}}}
 
| headerstyle = background-color: {{กล่องข้อมูล เพลง/สี|{{{type|{{{Type|}}}}}} }};
 
| rowclass1 = description
| header1 = {{กล่องข้อมูล เพลง/ลิงก์|{{{type|{{{Type|}}}}}} }} {{#if:{{{artist|}}}{{{Artist|}}}{{{original_artist|}}}{{{นักร้อง|}}}|โดย {{If empty|{{{artist|}}}|{{{Artist|}}}|{{{original_artist|}}}|{{{นักร้อง|}}}}}}}
 
| rowclass2 = description
| header2 = {{#if:{{{album|}}}{{{Album|}}}{{{from_album|}}}{{{from Album|}}}{{{อัลบั้ม|}}}|จากอัลบั้ม ''{{If empty|{{{album|}}}|{{{Album|}}}|{{{from_album|}}}|{{{from Album|}}}|{{{อัลบั้ม|}}}}}''|{{#if:{{{EP|}}}|จากอีพี ''{{{EP|}}}''}}}}
 
| label3 = ภาษา
 
| label5 = <span class="nowrap">A-side</span>
| data5 = {{#if:{{{A-side|{{{a-side|}}}}}}|{{#if:{{#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{A-side|{{{a-side}}}}}}|2="|nomatch=}}|{{{A-side|{{{a-side}}}}}}|"{{{A-side|{{{a-side}}}}}}"}}}}
| data5 = {{{A-side|{{{a-side|{{{หน้าเอ|}}}}}}}}}
| class5 = plainlist
 
| label6 = <span class="nowrap">B-side</span>
| data6 = {{#if:{{{B-side|{{{b-side|}}}}}}|{{#if:{{#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{B-side|{{{b-side}}}}}}|2="|nomatch=}}|{{{B-side|{{{b-side}}}}}}|"{{{B-side|{{{b-side}}}}}}"}}}}
| data6 = {{{B-side|{{{b-side|{{{หน้าบี|}}}}}}}}}
| class6 = plainlist
 
| label7 = ผู้เขียน
| data7 = {{{written|{{{Written|}}}}}}
 
| label8 = เผยแพร่
| data8 = {{{published|{{{Published|}}}}}}
 
| label7 10 = ออกวางจำหน่าย
| data10 = {{{released|{{{Released|}}}}}}
| class10 = plainlist
 
| label12 = บันทึกเสียง
| data12 = {{{recorded|{{{Recorded|}}}}}}
| class12 = plainlist
 
| label13 = [[สตูดิโอบันทึกเสียง|สตูดิโอ]]
| label7 = ออกจำหน่าย
| data7 data13 = {{{released|{{{Releasedstudio|{{{วันออกจำหน่ายStudio|}}}}}}}}}
| class13 = plainlist
 
| label8 14 = รูปแบบสถานที่
| data8 data14 = {{{format|{{{Formatvenue|{{{รูปแบบVenue|}}}}}}}}}
 
| label9 15 = บันทึกเสียง[[แนวเพลง]]
| data9 data15 = {{{recorded|{{{Recordedgenre|{{{บันทึกเสียงGenre|}}}}}}}}}
| class15 = category hlist
 
| label10 16 = [[แนวเพลง]]ความยาว
| data10 data16 = {{{genre#invoke:hms|main|duration={{{Genrelength|{{{แนวเพลงLength|}}}}}}}}}
| class16 = plainlist
 
| label11 17 = ความยาว[[ค่ายเพลง]]
| data11 data17 = {{{length|{{{Lengthlabel|{{{ความยาวLabel|}}}}}}}}}
| class17 = hlist
 
| label1240 = <span class="nowrap">[[ค่ายนักแต่งเพลง|ผู้ประพันธ์เพลง]]</span>
| data12data40 = {{{labelwriter|{{{LabelWriter|{{{ค่ายเพลง|{{{ค่าย|}}}}}}}}}}}}
| class40 = hlist
 
| label1341 = <span class="nowrap">[[นักแต่งเพลงคีตกวี|ผู้ประพันธ์ดนตรี]]</span>
| data13data41 = {{{writercomposer|{{{WriterComposer|{{{ผู้ประพันธ์|}}}}}}}}}
| class41 = hlist
 
| label1442 = <span class="nowrap">[[โปรดิวเซอร์เพลง|โปรดิวเซอร์]]ผู้ประพันธ์เนื้อเพลง</span>
| data14data42 = {{{producerlyricist|{{{ProducerLyricist|{{{โปรดิวเซอร์|}}}}}}}}}
| class42 = hlist
 
| label43 = <span class="nowrap">[[โปรดิวเซอร์เพลง|โปรดิวเซอร์]]</span>
| label15 = [[รางวัลด้านดนตรี|รางวัล]]
| data15data43 = {{{Certificationproducer|{{{รางวัลProducer|{{{ตำแหน่งในชาร์ต|}}}}}}}}}
| class43 = hlist
 
| header44 = {{#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}||{{#if:{{{prev_title|}}}{{{next_title|}}}{{{prev_single|}}}{{{next_single|}}}|{{#if:{{{chronology|}}}|{{#invoke:String|replace|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|{{{chronology}}}{{#switch:{{lc:{{{type|{{{Type|}}}}}}}}|single|[[single (music)|single]]|singles|[[single (music)|singles]]|ซิงเกิล|[[ซิงเกิล]]=&#32;[[ซิงเกิล]]}}|[[ซิงเกิล]]&#32;[[ซิงเกิล]]|[[ซิงเกิล]]}}|ลำดับ{{#ifeq: {{str letter|{{delink| {{{artist|}}} }}}}|0|{{{artist|}}}|}}ซิงเกิล}}ของ{{#invoke:String2 | ucfirst |{{{artist|}}}}}}}}}
| header16 = {{#if:{{{Chart position|}}}|อันดับในชาร์ต}}
| rowcellstyle45 = {{#if:{{{__µ|}}}|display: none;}}
| datastyle17 = text-align:left;
| data45 = {{#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}||{{#if:{{{prev_title|}}}{{{next_title|}}}{{{prev_single|}}}{{{next_single|}}}|
| data17 = {{{Chart position|}}}
{{{(!}} style="width:100%; background: transparent; text-alignwidth: center100%; linemin-heightwidth: 1.4em100%; verticalborder-aligncollapse: topcollapse;"
{{{!}}- style="width:100%; line-height: 1.4em;"
{{!}} style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top; padding: .2em .1em .2em 0;" {{!}} {{#if:{{{prev_title|}}}|"{{{prev_title|}}}" {{#if:{{{prev_title2|}}}| / "{{{prev_title2|}}}"}}{{#if:{{{prev_year|}}}|<br />({{{prev_year|}}})}} }}
{{!}} style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top; padding:.2em .1em;" {{!}} {{#if:{{{title2|}}}|"{{if empty|{{#switch:{{{title|}}}|{{BASEPAGENAME}}|{{PAGENAMEBASE}}='''{{{title}}}'''|{{{title|}}}}}|'''{{if empty|{{{name|}}}|{{{Name|}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}'''}}" / "{{#switch:{{{title2}}}|{{BASEPAGENAME}}|{{PAGENAMEBASE}}='''{{{title2}}}'''|{{{title2}}}}}"|"'''{{if empty|{{{name|}}}|{{{Name|}}}|{{{title|}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}'''"}} {{#if:{{{prev_year|}}}{{{next_year|}}}|<br />({{{year|{{#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|{{{released|{{{Released|}}}}}}|%d%d%d+}}}}})}}
{{!}} style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top; padding: .2em 0 .2em .1em;" {{!}} {{#if:{{{next_title|}}}|"{{{next_title|}}}" {{#if:{{{next_title2|}}}| / "{{{next_title2|}}}"}}{{#if:{{{next_year|}}}|<br />({{{next_year|}}})}} }}
{{!})}}
}}}}
| data46 = {{{__µ|}}}
 
| header1762 = {{#if:{{{Last singletracks|}}}{{{Last single titleTracks|}}}}}}| {{#if: {{{ซิงเกิลก่อนหน้าchronology|}}}{{{Next singleChronology|}}}}}}|{{{Next single titlechronology|}}}{{{ซิงเกิลถัดไปChronology|}}}}}}|ลำดับ{{#if:{{{Chronologyalbum|{{{Album|}}}|}}}{{{ChronologyEP|}}}|ซิงเกิลของ ''{{{Artistalbum|{{{ศิลปินAlbum|}}}}}}{{{|นักร้องEP|}}}'' {{nowrap|รายชื่อเพลง}}}}|รายชื่อเพลง}} }} }}
| rowcellstyle63 = {{#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}|text-align:left}}
| data18 = {{#if:{{{Last single|}}}{{{Last single title|}}}{{{ซิงเกิลก่อนหน้า|}}}{{{Next single|}}}{{{Next single title|}}}{{{ซิงเกิลถัดไป|}}}|<nowiki />
| data63 = {{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}
{{{!}} style="width:100%; line-height: 1.4em;"
{{!}} style="width:33%; padding:.2em .1em .2em 0; text-align: center;" {{!}} {{#if:{{{Last single title|}}}|"{{{Last single title}}}"{{#if:({{{Last single year|}}}|<br />({{{Last single year|}}})}}|{{{Last single|{{{ซิงเกิลก่อนหน้า|}}}}}} }}
{{!}} style="width:33%; padding:.2em .1em; text-align: center;" {{!}} {{#if:{{{This single|{{{ซิงเกิลปัจจุบัน|}}}}}}|{{{This single|{{{ซิงเกิลปัจจุบัน|}}}}}}|{{#if:{{{Name|{{{ชื่อ|{{PAGENAME}} }}}}}}|"'''{{{Name|{{{ชื่อ|{{PAGENAME}} }}}}}}'''"}}}}
{{!}} style="width:33%; padding:.2em 0 .2em .1em; text-align: center;" {{!}} {{#if:{{{Next single title|}}}|"{{{Next single title}}}"{{#if:({{{Next single year|}}}|<br />({{{Next single year|}}})}}|{{{Next single|{{{ซิงเกิลถัดไป|}}}}}} }}
{{!}}}
}}
 
| below = {{#if:{{{misc|{{{Misc|{{{อื่นๆ|}}}}}}}}}|<nowiki />
}}{{main other|{{#if:{{{Type|}}}{{{Writer|}}}{{{Tracks|}}}{{{Recorded|}}}{{{Length|}}}{{{prev|}}}{{{next|}}}{{{prev_no|}}}{{{track_no|}}}{{{next_no|}}}{{{Chronology|}}}{{{Name|}}}{{{Cover|}}}{{{cover size|}}}{{{Cover size|}}}{{{Alt|}}}{{{Border|}}}{{{Caption|}}}{{{Artist|}}}{{{original_artist|}}}{{{Album|}}}{{{from Album|}}}{{{Language|}}}{{{a-side|}}}{{{b-side|}}}{{{Written|}}}{{{Published|}}}{{{Released|}}}{{{Studio|}}}{{{Venue|}}}{{{Genre|}}}{{{Label|}}}{{{Composer|}}}{{{Lyricist|}}}{{{Producer|}}}{{{prev_single|}}}{{{next_single|}}}{{{Misc|}}}{{{Last single|}}}{{{last_single|}}}{{{This single|}}}{{{this_single|}}}{{{Next single|}}}|[[หมวดหมู่:หน้าที่ใช้กล่องข้อมูลเพลงที่มีพารามิเตอร์ล้าสมัย]]}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=[[หมวดหมู่:หน้าที่ใช้กล่องข้อมูลเพลงที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก|_VALUE_{{PAGENAME}}]]|preview=หน้าที่ใช้ [[แม่แบบ:กล่องข้อมูล เพลง]] ที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก "_VALUE_"|ignoreblank=y|type|Type|EP|writer|Writer|title2|tracks|Tracks|recorded|Recorded|length|Length|prev_track|prev|next_track|next|prev_no|track_no|next_no|chronology|Chronology|name|Name|title|image|cover|Cover|cover_size|cover size|Cover size|cover_upright|alt|Alt|border|Border|caption|Caption|artist|Artist|original_artist|album|Album|from_album|from Album|language|Language|English_title|english_title|A-side|a-side|B-side|b-side|written|Written|published|Published|released|Released|studio|Studio|venue|Venue|genre|Genre|label|Label|composer|Composer|lyricist|Lyricist|producer|Producer|prev_title|next_title|prev_single|next_single|__µ|prev_title2|prev_year|next_year|year|next_title2|misc|Misc}}{{#if:{{{length|{{{Length|}}}}}}|{{#if:{{#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{#invoke:hms|main|duration={{{length|{{{Length|}}}}}}}}|2=class="duration"|plain=true|nomatch=}}|[[หมวดหมู่:Articles with hAudio microformats]]}}{{#if:{{{writer|}}}{{{Writer|}}}{{{composer|}}}{{{Composer|}}}{{{lyricist|}}}{{{Lyricist|}}}||[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่ไม่มีผู้ประพันธ์เพลง]]}}{{#if:{{both|{{{writer|}}}{{{Writer|}}}|{{{composer|}}}{{{Composer|}}}}}|[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่มีทั้งผู้ประพันธ์ดนตรีและผู้ประพันธ์เพลง]]}}{{#if:{{both|{{{writer|}}}{{{Writer|}}}|{{{lyricist|}}}{{{Lyricist|}}}}}|[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่มีทั้งผู้ประพันธ์เนื้อเพลงและผู้ประพันธ์เพลง]]}}{{#if:{{{lyricist|}}}{{{Lyricist|}}}|{{#if:{{{composer|}}}{{{Composer|}}}||[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่มีผู้ประพันธ์เนื้อเพลงแต่ไม่ใช่ผู้ประพันธ์ดนตรี]]}}}}}}{{#if:{{#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{name|}}}{{{cover|}}}{{{cover_size|}}}{{{alt|}}}{{{border|}}}{{{caption|}}}{{{type|}}}{{{artist|}}}{{{album|}}}{{{EP|}}}{{{language|}}}{{{English_title|}}}{{{writer|}}}{{{composer|}}}{{{lyricist|}}}{{{written|}}}{{{published|}}}{{{genre|}}}{{{recorded|}}}{{{studio|}}}{{{venue|}}}{{{length|}}}{{{producer|}}}{{{released|}}}{{{label|}}}{{{A-side|}}}{{{B-side|}}}{{{chronology|}}}{{{prev_title|}}}{{{prev_title2|}}}{{{prev_year|}}}{{{title|}}}{{{title2|}}}{{{year|}}}{{{next_title|}}}{{{next_title2|}}}{{{next_year|}}}{{{prev|}}}{{{prev_no|}}}{{{next|}}}{{{next_no|}}}{{{tracks|}}}{{{Name|}}}{{{image|}}}{{{Cover|}}}{{{cover size|}}}{{{Cover size|}}}{{{Alt|}}}{{{Border|}}}{{{Caption|}}}{{{Type|}}}{{{Artist|}}}{{{original_artist|}}}{{{Album|}}}{{{from_album|}}}{{{from Album|}}}{{{Language|}}}{{{english_title|}}}{{{Writer|}}}{{{Composer|}}}{{{Lyricist|}}}{{{Written|}}}{{{Published|}}}{{{Genre|}}}{{{Recorded|}}}{{{Studio|}}}{{{Venue|}}}{{{Length|}}}{{{Producer|}}}{{{Released|}}}{{{Last single|}}}{{{last_single|}}}{{{This single|}}}{{{this_single|}}}{{{Next single|}}}{{{next_single|}}}{{{Label|}}}{{{a-side|}}}{{{b-side|}}}{{{Chronology|}}}{{{Tracks|}}}x|2=</?t[drh][ >]|nomatch=}}|[[หมวดหมู่:กล่องข้อมูลเพลงจัดตารางผิดรูปแบบ|S]]}}}}
{{{!}} style="width:100%; background: transparent; text-align: center; line-height: 1.4em; vertical-align: top"
{{{misc|{{{Misc|{{{อื่นๆ}}}}}}}}}
{{!}}}
}}
}}<!-- หมวดหมู่ -->{{#ifeq:{{{Clip requested?|}}}|yes|[[หมวดหมู่:บทความเพลงที่ขาดตัวอย่างเสียง]]
}}{{#if:{{#ifeq:{{str left|{{{Last single|}}}|22}}|<div class="plainlist"|1|}}{{#ifeq:{{str left|{{{This single|}}}|22}}|<div class="plainlist"|1|}}{{#ifeq:{{str left|{{{Next single|}}}|22}}|<div class="plainlist"|1|}}|[[Category:Pages using infobox chronology parameters with plainlists]]
}}{{#if:{{{Chart position|}}}
|[[หมวดหมู่:บทความซิงเกิลที่มีกล่องข้อมูลพร้อมตำแหน่งในชาร์ต]]
}}<noinclude>
{{คู่มือการใช้งาน}}