ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือฮักกัย"

แก้ไขการเว้นวรรค
(แก้ไขคําย่อ แก้ไขการเว้นวรรคกับเครื่องหมายวรรคตอน และเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน)
(แก้ไขการเว้นวรรค)
 
 
== การเขียน ==
หนังสือฮักกัย ได้รับการตั้งชื่อตามผู้เขียนหรือผู้เผยพระวจนะฮักกัย ในหนังสือไม่ค่อยมีการเอ่ยถึงประวัติส่วนตัวของเขา ส่วนใน[[คัมภีร์ไบเบิล]]ฉบับภาษาไทย จะใช้ชื่อย่อของฮักกัย ว่ากัยว่า '''ฮกก.'''
 
== ใจความสำคัญ ==
133

การแก้ไข