ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัชฌิมเลขคณิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
ในทาง[[คณิตศาสตร์]]และ[[สถิติศาสตร์]] '''มัชฌิมเลขคณิต''' หรือ '''ค่าเฉลี่ยเลขคณิต''' (อาจเรียกแค่ ''[[มัชฌิม]]'' หรือ ''[[ค่าเฉลี่ย]]'') คือ[[ผลบวก]]ของรายการตัวเลขทุกจำนวน หารด้วยจำนวนตัวเลขภายในรายการ<ref>Jacobs, Harold R. (1994). Mathematics: A Human Endeavor (Third ed.). [https[://en.wikipedia.org/wiki/:W._H._Freeman_and_Company |W. H. Freeman.]] p. 547. ISBN 0-7167-2426-X.</ref> รายการมักจะเป็นผล[[การทดลอง]]หรือ[[งานศึกษาแบบสังเกต|การศึกษาจากการสังเกต]] หรือ บ่อยๆ จะเป็นชุดของผลลัพธ์จากการ[[วิธีวิทยาการสำรวจ|สำรวจ]] คำว่า "มัชฌิมเลขคณิต" เป็นที่ต้องการในบางบริบทในคณิตศาตร์และสถิติเพราะมันช่วยแยกความแตกต่างจากมัชฌิมอื่นๆ เช่น [[มัชฌิมเรขาคณิต]]และ [[มัชฌิมฮาร์มอนิก]]
 
นอกจากจะใช้ในทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์แล้ว มีการใช้มัชฌิมเลขคณิตในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ [[เศรษฐศาสตร์]] [[มานุษยวิทยา]] และ [[ประวัติศาสตร์]] ทั้งยังใช่ในสาขาวิชาอื่นๆ เกือบทั้งหมด เช่น [[รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล]] คือ มัชฌิมเลขคณิตของรายได้ทั้งหมดต่อประชาการประทศ
 
[[หมวดหมู่:มัชฌิม]]
{{โครงคณิตศาสตร์}}
 
== อ้างอิง ==
[[it:Media aritmetica]]
<references />{{โครงคณิตศาสตร์}}
51

การแก้ไข