ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาคมพระคริสตธรรมไทย"

ลบการอ้างหมวดหมู่ออก
(แก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย)
(ลบการอ้างหมวดหมู่ออก)
[[หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509]]
[[หมวดหมู่:องค์การโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย]]
{{โครงศาสนาคริสต์}}
{{โครงองค์กร}}
133

การแก้ไข