ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหอวัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ท่านมิได้จบจากหอวังเเต่อย่างใด)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
==การเดินทางมายังโรงเรียนหอวัง==
*1. รถยนต์ส่วนบุคคล
*2. รถเมล์รถโดยสารประจำทางสายต่าง ๆ เช่น ปอ.29, ปอ.510 ฯลฯ
*3. รถเมล์ของทหารอากาศ
*4. รถตู้
381

การแก้ไข