ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวพฤหัสบดี"

ฉายาของดาวพฤหัสบดี
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ฉายาของดาวพฤหัสบดี)
}}
 
'''ดาวพฤหัสบดี''' เป็น[[ดาวเคราะห์]]ที่อยู่ห่างจาก[[ดวงอาทิตย์]]เป็นลำดับที่ 5 และเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน[[ระบบสุริยะ]] นอกจากดาวพฤหัสบดี ดาวเคราะห์แก๊สดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะได้แก่ [[ดาวเสาร์]] [[ดาวยูเรนัส]] และ[[ดาวเนปจูน]] ชื่อ[[ภาษาละติน|ละติน]]ของดาวพฤหัสบดี (Jupiter) มาจากเทพเจ้า[[โรมัน]] สัญลักษณ์แทนดาวพฤหัสบดี คือ <font face="Arial Unicode MS" size="+1">♃</font> เป็นสายฟ้าของเทพเจ้าซุส หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวยักษ์
 
ดาวพฤหัสบดีมี[[มวล]]สูงกว่ามวลของดาวเคราะห์อื่นรวมกันราว 2.5 เท่า ทำให้[[ศูนย์ระบบมวล]]ระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดวงอาทิตย์ อยู่เหนือผิวดวงอาทิตย์ (1.068 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ เมื่อวัดจากศูนย์กลางดวงอาทิตย์) ดาวพฤหัสบดีหนักว่า[[โลก]] 318 เท่า [[เส้นผ่านศูนย์กลาง]]ยาวกว่าโลก 11 เท่า และมี[[ปริมาตร]]คิดเป็น 1,300 เท่าของโลก เชื่อกันว่าหากดาวพฤหัสบดีมีมวลมากกว่านี้สัก 60-70 เท่า อาจเพียงพอที่จะให้เกิด[[ปฏิกิริยานิวเคลียร์]]จนกลายเป็น[[ดาวฤกษ์]]ได้
ผู้ใช้นิรนาม