ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสงขลา"

=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอเมืองสงขลาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 [[ตำบล]] 46 [[หมู่บ้าน]]
{| class="wikitable"
{|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! ที่
||1.|| ||[[เทศบาลนครสงขลา|บ่อยาง]]||
! ชื่อตำบล
|
! ชื่ออักษรโรมัน
|(Bo Yang)|| || ||ยกเลิกระบบหมู่||
|(Ko Taeo)|| || ||9! จำนวนหมู่บ้าน||
|-
||1.|| ||[[เทศบาลนครสงขลา|บ่อยาง]]||(Bo Yang)||ยกเลิกระบบหมู่
||2.|| ||เขารูปช้าง||
|
|(Khao Rup Chang)|| || ||10 หมู่บ้าน||
|-
|2.||[[เทศบาลเมืองเขารูปช้าง|เขารูปช้าง]]||(Khao Rup Chang)||10 หมู่บ้าน
||3.|| ||เกาะแต้ว||
|
|(Ko Taeo)|| || ||9 หมู่บ้าน||
|-
|3.||[[ตำบลเกาะแต้ว|เกาะแต้ว]]||(Ko Taeo)||9 หมู่บ้าน
||4.|| ||พะวง||
|
|(Phawong)|| || ||8 หมู่บ้าน||
|-
|4.||[[ตำบลพะวง|พะวง]]||(Phawong)||8 หมู่บ้าน
||5.|| ||ทุ่งหวัง||
|
|(Thung Wang)|| || ||10 หมู่บ้าน||
|-
|5.||[[ตำบลทุ่งหวัง|ทุ่งหวัง]]||(Thung Wang)||10 หมู่บ้าน
||6.|| ||[[เกาะยอ]]||
|-
|6.||[[ตำบลเกาะยอ|เกาะยอ]]||(Ko Yo)|| || ||9 หมู่บ้าน||
|}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอเมืองสงขลาประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 6 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลนครสงขลา]]''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลบ่อยาง (อำเภอเมืองสงขลา)|ตำบลบ่อยาง]]ทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลเมืองเขารูปช้าง]]''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลเขารูปช้าง]]ทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลพะวง]]''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลพะวง]]ทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลเกาะแต้ว]]''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลเกาะแต้ว]]ทั้งตำบล
*'''[[องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง]]''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลทุ่งหวัง]]ทั้งตำบล
*'''[[เกาะยอ|องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ]]''' ครอบคลุมพื้นที่[[ตำบลเกาะยอ]]ทั้งตำบล
 
== แหล่งท่องเที่ยว ==
16,139

การแก้ไข