ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย"

เพิ่มรูปภาพ แก้ไขการแสดงชื่อเว็บไซต์ และแก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย
(แก้ไขลักษณะของเครื่องหมาย)
(เพิ่มรูปภาพ แก้ไขการแสดงชื่อเว็บไซต์ และแก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย)
{{Infobox organization
| image = [[File:พสท. (FGAT).jpg|345px|]]
| abbreviation = พสท. (FGAT)
| headquarters = 195 ซอยอุดมสุข 37 สุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
| website = [http://fgat.christian.in.th/index.php The Full Gospel Assemblies of Thailand]
|leader_name = อาจารย์ชัชวาลย์ ตั้งเมตตากุล|leader_title = ประธาน|organization_name = องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย|organization_motto = พึ่งพระวิญญาณ ประสานเป็นหนึ่ง เข้าถึงชีวิต คือชีวิต พสท.|organization_type = องค์การทางศาสนาคริสต์|established = พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)}}
'''องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย''' ({{lang-en|The Full Gospel Assemblies of Thailand}}) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ในสังกัด[[สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย]] ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเผยแผ่คำคําสอนของคณะเพนเทคอสต์ ในกลุ่ม[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย|คริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ชาวไทย]]
== ประวัติ ==
คำว่าคําว่า “คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์” นั้น เป็นคำคําที่เริ่มใช้ในสหรัฐอเมริกา มีความหมายถึง[[คริสตจักร]]ที่เน้นการดำเนินดําเนินชีวิตที่พึ่งพา[[พระวิญญาณบริสุทธิ์]]และของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเครือข่ายที่เรียกว่าอยู่ในคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ ยังมีในเครือข่ายเพนเทคอสต์แคนาดา อเมริกา และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น
 
องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย ถือกำเนิดกําเนิดมาจากการเริ่มงานของคณะ Finnish Free Foreign Mission ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การ Fida International ซึ่งเป็นองค์การมิสชั่นของคริสตจักรเพนเทคอสต์ใน[[ประเทศฟินแลนด์]] องค์การ Finnish Free Foreign Mission ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แล้วได้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการต่าง ๆ ส่วนสถาบันที่เป็นศูนย์กลางของคริสตจักรในเครือข่าย ได้แก่ พระคริสตธรรมพระกิตติคุณสมบูรณ์ และ มูลนิธิศูนย์พระกิตติคุณสมบูรณ์
 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1975 [[มิชชันนารี]]และผู้นำคนไทยผู้นําคนไทย ในคณะ Finnish Free Foreign Mission ได้ประชุมเพื่อปรึกษากันในเรื่องความเป็นไปได้และแนวทางในการก่อตั้ง “คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย” พวกเขาได้เขียนธรรมนูญของคณะขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น '''องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย'''
 
== การแบ่งเขตการงาน ==
* เขต 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
* เขต 2 เชียงราย, พะเยา
* เขต 3 ลำปางลําปาง, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์
* เขต 4 เชียงใหม่
* เขต 5 แม่ฮ่องสอน
133

การแก้ไข