ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* 2527 ชลธีพิศวาส [[ช่อง 7]]
* 2528 [[ไร้เสน่หา]] [[ช่อง 3]] รับบท นงราม
* 2529 มายาลวง [[ช่อง 3]] รับบท แคทเทรีน
* 2530 [[แต่ปางก่อน]] [[ช่อง 3]] รับบท สุดถวิล วาดภรีย์ / ถวิล กุลมาธร
* 2530 [[สกาวเดือน]] [[ช่อง 7]] รับบท ปัทมา ราชไมตรี
ผู้ใช้นิรนาม