ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันผู้เสียสละแห่งพม่า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
เกิดเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ <br/>
เกิดเมื่อ พ.ศ. 2458 ลูกชายของทนายความ อู พา <br/>
แห่งนัตมอก ในตำบลมักเวเขตมะกเว <br/>
แม่ชื่อ ดอว์ ซู <br/>
เขาตาย พ.ศ. 2490 <br/>
2,971

การแก้ไข