ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเลอเวือะ"

เพิ่มขึ้น 1,728 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: เพิ่มรายการยาว
|}
|}
 
ส่วนตัวเขียนภาษาเลอเวือะตะวันออก ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ จึงอนุโลมใช้กฎเดียวกับภาษาเลอเวือะตะวันตก แต่เนื่องจากหน่วยเสียงตามตารางด้านบนยังไม่ครบถ้วน จึงมีการดัดแปลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 
# สระเรียงอื่นที่นอกเหนือจากตารางด้านบน ให้แยกออกเป็นสระไทยสองเสียง คั่นด้วยขีด
# พยัญชนะท้ายบางตัวต้องแปลงเป็นสระก่อน แล้วจึงค่อยใช้รูปสระเรียงต่อไป ดังนี้
#* {{IPA|/-j/}} เปลี่ยนเป็น {{IPA|/-i/}}
#* {{IPA|/-jˀ/}} เปลี่ยนเป็น {{IPA|/-iʔ/}}
#* {{IPA|/-j̊/}} เปลี่ยนเป็น {{IPA|/-ih/}}
#* {{IPA|/-w/}} เปลี่ยนเป็น {{IPA|/-u/}}
#* {{IPA|/-wˀ/}} เปลี่ยนเป็น {{IPA|/-uʔ/}}
#* {{IPA|/-w̥/}} เปลี่ยนเป็น {{IPA|/-uh/}}
# เพิ่มหน่วยเสียงพยัญชนะและสระดังนี้
#* เ–าฺะ ใช้แทนเสียง {{IPA|/ɒʔ/}}
#* –อฺ ใช้แทนเสียง {{IPA|/ɒ/}} (เมื่อมีพยัญชนะท้ายอื่น)
#* ฌ ใช้แทนเสียง {{IPA|/ʄ/}}
 
== อ้างอิง ==
130,545

การแก้ไข