ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* {{ท.จ.ฝ่ายหน้า|2468}}<ref>{{cite journal| journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 42 | pages = 2553 | title = พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/2551.PDF | accessdate = 28 มกราคม 2564 | date = 22 พฤศจิกายน 2468 | language = ไทย}}</ref>
* {{ป.ป.ร.3|๒๔๖๙2469}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3155.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] </ref>
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ===
ผู้ใช้นิรนาม