ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อวัดในจังหวัดกำแพงเพชร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[วัดนาควัชรโสภณ]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) [[ตำบลในเมือง]] อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 
== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในจังหวัดกำแพงเพชร ==
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอโกสัมพีนคร ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดเกาะตำแย]] [[ตำบลโกสัมพี]]
* [[วัดโกสัมพี]] ตำบลโกสัมพี
* [[วัดอมฤต]] ตำบลลานดอกไม้ตก
* [[วัดอรัญสถิตย์]] ตำบลลานดอกไม้ตก
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดเขาวังเจ้า]] [[ตำบลโกสัมพี]]
* [[วัดโนนสมบูรณ์]] ตำบลโกสัมพี
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอบึงสามัคคี ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดกระบวยทอง]] [[ตำบลเทพนิมิต]]
* [[วัดก้องประชาราษฎร์]] ตำบลเทพนิมิต
*วัดป่าหนองหมี ตำบลวังชะโอน
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอขาณุวรลักษบุรี ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดเกาะตาล]] [[ตำบลเกาะตาล]]
* [[วัดโนนตารอด]] ตำบลเกาะตาล
* [[วัดสว่างอารมณ์]] ตำบลแสนตอ
* [[วัดหนองเหมือด]] ตำบลแสนตอ
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดแสนสุข]] ตำบลแสนตอ
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอคลองขลุง ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดเกาะหมู]] [[ตำบลคลองขลุง]]
* [[วัดคลองน้ำเย็นเหนือ]] ตำบลคลองขลุง
* [[วัดหนองขาม]] ตำบลหัวถนน
* [[วัดอุเบกขาราม]] ตำบลหัวถนน
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดเด่นสะเดา]] [[ตำบลคลองขลุง]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอคลองลาน ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
*วัดเจริญสุข ตำบลคลองน้ำไหล
* [[วัดคลองน้ำไหลกลาง]] [[ตำบลคลองน้ำไหล]]
* [[วัดสักงาม]] ตำบลสักงาม
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดไพรสณฑ์รัตนาราม]] [[ตำบลคลองน้ำไหล]]
* [[วัดหนองน้ำขุ่น]] [[ตำบลสักงาม]]
วัดป่าสมพรปณิธาณ
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอทรายทองวัฒนา ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดชุมนาก]] [[ตำบลถาวรวัฒนา]]
* [[วัดถาวรวัฒนา (เหนือ)]] ตำบลถาวรวัฒนา
* วัดร่มเย็น ตำบลทุ่งทราย
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอไทรงาม ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดแก้วชัยมงคล]] [[ตำบลไทรงาม]]
* [[วัดเทพนิมิตมงคล]] ตำบลไทรงาม
* [[วัดจิกลาด]] ตำบลหนองไม้กอง
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอปางศิลาทอง ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
*
{| class="wikitable"
* [[วัดสุขเกษม]] ตำบลโพธิ์ทอง
* [[วัดหนองไผ่]] ตำบลโพธิ์ทอง
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอพรานกระต่าย ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดเขาคีรีส]] [[ตำบลเขาคีริส]]
* [[วัดทรายทองศรัทธาราม]] ตำบลเขาคีริส
* [[วัดทุ่งน้ำตก]] ตำบลหนองหัววัว
* [[วัดคลองราษฎร์เจริญ]] [[ตำบลห้วยยั้ง]]
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดถ้ำเขาตะล่อม]] [[ตำบลพรานกระต่าย]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดกาทิ้งสามัคคีธรรม]] [[ตำบลคณฑี]]
* [[วัดท่าเสลี่ยง]] ตำบลคณฑี
* [[วัดอ่างทอง]] ตำบลอ่างทอง
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดยางเลียง]] [[ตำบลคลองแม่ลาย]]
* [[วัดป่าดอยลับงา]] [[ตำบลท่าขุนราม]]
* [[วัดกำแพงเพชร]] [[ตำบลในเมือง]]
* [[วัดลานดอกไม้]] [[ตำบลลานดอกไม้]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอลานกระบือ ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดจันทิมา]] [[ตำบลจันทิมา]]
* [[วัดเพชรไพรวัลย์]] ตำบลจันทิมา
258

การแก้ไข