ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิแห่งอินเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 19:
'''จักรพรรดิแห่งอินเดีย''' เป็นพระอิสริยยศพระเจ้าแผ่นดินแห่ง[[อนุทวีปอินเดีย]]ซึ่งถูกใช้โดย[[พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร]]ในสมัย[[บริติชราช]]
 
18 ปีหลังจากรัฐสภาสหราชอาณาจักรได้ตรา[[พระราชบัญญัติรัฐบาลอินเดีย ค.ศ. 1858]] รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี[[เบนจามิน ดิสราเอลี|เบนจามินเบนจา]]ได้ถวายพระอิสริยยศะองค์ "จักรพรรดิแห่งอินเดีย" ให้กับ[[สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียอเล็กซานดราแห่งสหราชอาณาจักรเดนมาร์ก|สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียราชินีอเล็ก]]รพรรดิแห่งอินเดียจะถูกยกเลิกไปเมื่อ ใน18 สิงหาคม 1947 แต่พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรก็ยังทรงมีพระราชสถานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศอินเดียไปจนถึงปี 18761950 และเป็นพระเจ้า
หลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเสด็จสวรรคต [[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7]] พระราชโอรสเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรและจักรพรรดิแห่งอินเดีย และพระอัครมเหสีของพระองค์ [[อเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก|สมเด็จพระราชินีอเล็กซานดรา]] ก็ได้รับพระอิสริยยศทั้งพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรและจักรพรรดินีแห่งอินเดีย
 
เมื่อพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรจะทรงลงพระปรมาภิไธยในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับ[[บริติชอินเดีย]] จะมีการเติม R I ลงท้ายพระปรมาภิไธย (R ย่อจากภาษาละตินว่า Rex/Regina และ I จาก Imperator/Imperatrix) แต่ถ้าเป็นการลงพระปรมาภิไธยในเอกสารใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินเดีย จะเติมท้ายเพียงแค่ R เท่านั้น พระมหากษัตริย์และพระอัครมเหสีที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งอินเดียพระองค์สุดท้ายคือ [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6]] และ[[สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ โบวส์-ลีออน|สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี]] ซึ่งในรัชกาลของพระองค์ มีการแบ่ง[[บริติชราช]]ออกเป็น[[ประเทศปากีสถานในเครือจักรภพ|ประเทศปากีสถาน]]และ[[ประเทศอินเดียในเครือจักรภพ|ประเทศอินเดีย]]เมื่อปี 1947 พระราชอิสริยยศจักรพรรดิแห่งอินเดียจึงถูกยกเลิกมานับแต่นั้น
 
แม้พระราชอิสริยยศจักรพรรดิแห่งอินเดียจะถูกยกเลิกไปเมื่อ 18 สิงหาคม 1947 แต่พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรก็ยังทรงมีพระราชสถานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศอินเดียไปจนถึงปี 1950 และเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศปากีสถานไปจนถึง 1956
 
==รายพระนามจักรพรรดิแห่งอินเดีย==
{| class="wikitable" style="clear:right; text-align:center"
ผู้ใช้นิรนาม