ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

| 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| ปัจจุบัน
|-
| โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร <br/> (Walailak University Hospital, Bangkok)
|colspan=4| กำลังดำเนินการ
|
|-
| โรงพยาบาลสงฆ์ศรีธรรมราชา <br/> (Srithammaracha Priest Hospital)
| ปัจจุบัน
|-
| โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ใหญ่ป่า วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ <br/> (Livestock Teachingand Wildlife Hospital, AVC, WU)
|colspan=4| กำลังดำเนินการ
|
|-
| โรงพยาบาลสัตว์เล็ก นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ <br/> (Nakhon Si Thammarat Small Animal Teaching Hospital, AVC, WU)
|colspan=4| กำลังดำเนินการ
|
5,973

การแก้ไข