ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหลังสวน “สวนศรีวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ [[31 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2509]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหลังสวน “อนุกูลสตรี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2456]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวนศรีวิทยา" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดชุมพร]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
|}
 
== อื่นๆ ==
* [[จังหวัดลานช้าง]] โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ไชยบุรี (ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໄຊຍະບູລີ)
 
== อ้างอิง ==
5,973

การแก้ไข