ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

| [[โรงเรียนธัญรัตน์]]
| พ.ศ. 2499<ref>[http://www.thanyarat.ac.th/ โรงเรียนธัญรัตน์]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดธัญญบุรี “รังสิต” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดปทุมธานี]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
|
 
|-
| [[โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี]]
| พ.ศ. 2482<ref>[http://www.wisut.ac.th/ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระประแดง “วิสุทธิกษัตรี” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดสมุทรปราการ]]และ[[จังหวัดธนบุรี]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
 
|-
| [[โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ]]
| พ.ศ. 2467<ref>[http://www.sstb.ac.th/ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนบุรี “สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
 
|-
5,962

การแก้ไข