ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

! width="30%" | หมายเหตุ
 
|-
|-
| [[จังหวัดกระบินทร์บุรี|กระบินทร์บุรี]]
| [[จังหวัดตะกั่วป่า|ตะกั่วป่า]]
| [[โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”]]
| พ.ศ. 2443<ref>[http://www.sena.ac.th/ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"นุกูล”]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดพังงา]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
 
| พ.ศ. 2438<ref>[http://www.sawananan.ac.th/ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสวรรคโลก “สวรรควิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ [[23 เมษายน]] [[พ.ศ. 2513]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลก “อนันตนารี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม [[พ.ศ. 2465]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดสุโขทัย]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
 
|-
| [[จังหวัดสายบุรี|สายบุรี]]
| [[โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร”]]
| พ.ศ. 2464<ref>[http://www.saiburicpk.ac.th/ โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร”]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ[[โดยพฤตินัย]]หลังจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดปัตตานี]]และ[[นราธิวาส]] เมื่อปี พ.ศ. 2474
 
|-
5,962

การแก้ไข