ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลจันทบุรี “เบญจมราชูทิศ”
|-
| [[โรงเรียนศรียานุสรณ์]] <small> (หญิง) </small>
| พ.ศ. 2462<ref>[http://www.siya.ac.th/ โรงเรียนศรียานุสรณ์]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลจันทบุรี “ศรียานุสรณ์”
5,927

การแก้ไข