ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"

→‎หน่วยงานภายใน: ส่วนวิชาการเตือนภัย แก้เป็น ส่วนวิชาการการเตือนภัย
(→‎หน่วยงานภายใน: ส่วนวิชาการเตือนภัย แก้เป็น ส่วนวิชาการการเตือนภัย)
*ฝ่ายบริหารทั่วไป
*ส่วนยุทธศาสตร์การเตือนภัย
*ส่วนวิชาการการเตือนภัย
*ส่วนปฏิบัติการเตือนภัย
*ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย
ผู้ใช้นิรนาม