ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิในความเป็นส่วนตัว"

ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ
# การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด
# การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นมาใหม่ แล้วนำไปขายให้กับบริษัทอื่น
ที่#บุกรุกสถานที่ส่วนบุคคลโดยมิได้รับอนุญาต
#/ บุกรุกสถาน
ที่ส่วนบุคคลโดยมิได้รับอนุญาต
 
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:สิทธิมนุษยชน]]
ผู้ใช้นิรนาม