ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:โครงการวิกิคณิตศาสตร์"

→‎สร้างบทความ: การสะกดเล็กน้อยและการทับศัพท์
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎สร้างบทความ: การสะกดเล็กน้อยและการทับศัพท์)
* [[ประวัติของคณิตศาสตร์]] ([[:en:History of mathematics|History of mathematics]])
* [[สมมติฐานของรีมันน์]] ([[:en:Riemann hypothesis|Riemann hypothesis]])
* [[พีชคณิตเชิงสากล]] ([[:en:Universal algebra|Universal algebra]])
* [[จำนวนไฮเพอร์คอมเพล็กซ์]] ([[:en:Hypercomplex number|Hypercomplex number]])
* [[จำนวนเชิงอันดับที่]] ([[:en:Ordinal number|Ordinal number]])
* [[สหัชญาณนิยมเชิงคณิตศาสตร์]] ([[:en:Mathematical intuitionism|Mathematical intuitionism]])
* [[การสร้างนิยมเชิงคณิตศาสตร์]] ([[:en:Mathematical constructivism|Mathematical constructivism]])
* [[พื้นฐานรากฐานของคณิตศาสตร์]] ([[:en:Foundations of mathematics|Foundations of mathematics]])
* [[ทฤษฎีประเภท]] ([[:en:Category theory|Category theory]])
* [[คณิตศาสตร์ผันกลับ]] ([[:en:Reverse Mathematics|Reverse Mathematics]])
* [[จำนวนเซอร์เรียล]] ([[:en:Surreal number|Surreal number]])
* [[จำนวนไฮเพอร์เรียล]] ([[:en:Hyperreal number|Hyperreal number]])
* [[บทตั้งของซอนซอร์น]] ([[:en:Zorn's lemma|Zorn's lemma]])
* [[ทฤษฎีบทการจำแนกของพื้นผิว]] ([[:en:classification theorems of surfaces|classification theorems of surfaces]])
* [[ทฤษฎีบทเกาส์-โบนเนต์บอนเนต์]] ([[:en:Gauss-Bonnet theorem|Gauss-Bonnet theorem]])
* [[สหภาพคณิตศาสตร์นานาชาติ]] ([[:en:International Mathematical Union|International Mathematical Union]])
* [[ประเด็นเกี่ยวกับความสามารถทางคณิตศาสตร์และเพศ]] ([[:en:Mathematical abilities and gender issues|Mathematical abilities and gender issues]])
309

การแก้ไข