ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลทุ่งทราย"

เพิ่มขึ้น 34 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(there is no template {{เทศบาลตำบล}} yet)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
'''ทุ่งทราย''' เป็น[[เทศบาลตำบล]]ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลทุ่งทราย ใน[[อำเภอทรายทองวัฒนา]] [[จังหวัดกำแพงเพชร]] ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการของอำเภอทรายทองวัฒนา เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลทุ่งทราย<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=91|issue=87 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 1-45|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/087/1.PDF|date=May 22, 1974|language=}}</ref> ก่อนที่จะยกฐานะเป็น[[องค์การบริหารส่วนตำบล]]ทุ่งทรายใน พ.ศ. 2538<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=112|issue=ตอนพิเศษ 6 ง|pages=1-63|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/E/006/1.PDF|date=March 23, 1995|language=}}</ref> แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2550<ref>{{cite web|last=|first=|date=|title=ประวัติเทศบาลตำบลทุ่งทราย|url=http://www.thungsaikpp.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=5383030|url-status=live|archive-url=|archive-date=|accessdate=November 29, 2020|website=}}</ref> นับเป็นเทศบาลตำบลแห่งแรกของอำเภอทรายทองวัฒนา ปัจจุบันเทศบาลตำบลทุ่งทรายมีประชากร 9,509 คน
 
พื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทรายก่อนการตั้งเป็นเทศบาลตำบลนั้นมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย เนื่องจากมีการขยายตัวในด้านการก่อสร้างอาคาร และผังเมืองเป็นจำนวนมาก<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=119 ก|pages=14-15|title=พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/119/14.PDF|date=November 26, 1999|language=}}</ref> สภาพสังคมมีโรงเรียนทั้งหมดหกแห่งและมีโรงพยาบาลทรายทองวัฒนาให้บริการประชาชน<ref>{{cite web|last=|first=|date=|title=ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลทุ่งทราย|url=http://www.thungsaikpp.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=5383036|url-status=live|archive-url=|archive-date=|accessdate=November 29, 2020|website=}}</ref> และพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทราย บางส่วนอยู่ในเขตป่าหนองคล้า - ดงฉัตร ซึ่งแต่เดิมมีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก ทั้งไม้สัก ยาง มะค่า และประดู่ แต่ในปัจจุบันป่าไม้ดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแผ้วถางทำลายเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตรมาเป็นเวลานาน จนในขณะนี้สภาพป่าได้หมดไป
 
== อ้างอิง ==
2,234

การแก้ไข