ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจก รัตนตั้งตระกูล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เจก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศ วิชาเอกสื่อสารมวลชน วิชาโทจิตวิทยา [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] และปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป [[วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
ชีวิตครอบครัว ปัจจุบัน คุณ '''เจก รัตนตั้งตระกูล''' (ป๊อป) สมรสกับ คุณ '''วรรณนิภา รัตนตั้งตระกูล''' (ปุ้ย) ปัจจุบันทั้งสองท่านมีบุตรีด้วยกันสองคน คือ '''ด.ญ. ปัณณ์ชญวยปัณณ์ชญา รัตนตั้งตระกุลตระกูล''' (ข้าวปุ้ยปั้น) หรือ รู้จักกันในนาม '''ข้าวปุ้ยปั้น Wekid''' นักร้องขวัญใจเอเลี่ยนมหาชน และ Youtuber ช่อง ข้าวปุ้ยปั้น PunchayuayPunchaya และ '''ด.ญ. สิปโปทัย รัตนตั้งตระกุล''' (โปโป) แชมป์เล่านิทานระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานฯ
 
== ประสบการณ์ทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม