ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอมะนัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{|
|-
||1.||ปาล์มพัฒนา|||||| (Palm Phatthana)||||||10 หมู่บ้าน||||||8,723 คน ([[ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2550]])
|
หมู่ที่ 1 บ้านผังปาล์ม
หมู่ที่ 2 บ้านผังปาล์ม 3
หมู่ที่ 3 บ้านผังปาล์ม 4, 5
หมู่ที่ 4 บ้านผังปาล์ม 2
หมู่ที่ 5 บ้านมะนัง
หมู่ที่ 6 บ้านป่าพน,ปากคอก
หมู่ที่ 7 บ้านผังปาล์ม 7
หมู่ที่ 8 บ้านปาล์มทองพัฒนา
หมู่ที่ 9 บ้านควนดินดำ, ถ้ำโกบ
หมู่ที่ 10 บ้านไทรทอง
|-
||2.||นิคมพัฒนา |||||| (Nikhom Phatthana)||||||9 หมู่บ้าน||||||6,510 คน (ธันวาคม พ.ศ. 2550)
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม